Представники Національного університету «Одеська юридична академія» увійшли до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України

Представники Національного університету «Одеська юридична академія» увійшли до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України

e-mail Друк

Верховний Суд України визначив персональний склад науково-консультативної ради. Він був сформований за допомогою відкритого конкурсного відбору, бажаючим взяти участь необхідно було відправити своє резюме з повним викладенням професійної діяльності, а також надати перелік опублікованих наукових праць і описати свої основні наукові інтереси. Кожна палата Верховного Суду України відбирала серед претендентів свій список кандидатур і подавала його на засідання Пленуму ВСУ, на якому вже за допомогою голосування був визначений повний персональний склад науково-консультативної ради. Всього в конкурсі взяло участь кілька сотень претендентів.

За результатами відбору до складу новосформованої науково-консультативної ради увійшли відразу вісім представників Національного університету «Одеська юридична академія» - д. ю. н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу НУ «ОЮА» Ірина Василівна Гловюк, д.ю.н., професор кафедри конституційного права НУ «ОЮА», Заслужений юрист України, адвокат Мар'яна Володимирівна Афанасьєва, д.ю.н, професор кафедри цивільного права, завідувач кафедри цивільного процесу НУ «ОЮА» Голубєва Неллі Юріївна, д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА» Олег Петрович Підцерковний, д. ю. н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан соціально-правового факультету НУ «ОЮА» Галина Іванівна Чанишева, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права НУ « ОЮА », заслужений діяч науки і техніки України Євген Олегович Харитонов, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ« ОЮА », заслужений діяч науки і техніки України Олена Іванівна Харитонова, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА» Микола Іванович Пашковський.

Доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, адвокат Мар'яна Володимирівна Афанасьєва розповіла про важливість залучення вчених до діяльності вищої судової інстанції і про свій перший тиждень роботи в науково-консультативній раді при ВСУ:

Залучення вчених до роботи у вищій судовій інстанції - це виключно позитивна тенденція. Така взаємодія суддів і представників наукових шкіл стане надійним фундаментом якості правових позицій, сформульованих Верховним Судом України. Щиро вдячна новому складу Верховного Суду за надану мені довіру і надану можливість бути корисною спільній справі реалізації принципу верховенства права та становлення людського виміру діяльності судових органів. Слід зазначити, що вже в перший тиждень роботи науково-консультативної ради до мене надійшло звернення за науковим висновком з питання процесуального статусу депутата місцевої ради в адміністративному судочинстві. Такий активний початок свідчить про реальну, а не номінальну необхідність створення науково-консультативної ради. І це прекрасно, що вчені Національного університету «Одеська юридична академія» отримали можливість гідно представити Одеську школу права на такому високому рівні.

Науково-консультативна рада не є новою для нашої країни, цей орган традиційно існував при Верховному Суді України, однак новостворений ВСУ прийняв нове Положення про науково-консультативну раду, змінивши його роль і статус членів. Значення цього органу в діяльності нового Верховного Суду України складно переоцінити в силу великої завантаженості в розгляді судових справ, що накопичилися і неповного персонального складу суддів ВСУ. Науково-консультативна рада має стати науковою опорою суддям у формуванні правових позицій суду. Висококваліфікований склад ради, сформований за підсумками ретельного відбору серед великої кількості претендентів забезпечить оперативність і якість в підготовці наукових висновків по складним правовив питанням. Члени ради, що представляють різні галузі юридичної науки, в тому числі і вузькопрофільні фахівці, забезпечать всебічний глибокий аналіз питань, що виникають в діяльності Верховного Суду. Слід також зазначити, що робота в науково-консультативній раді при ВСУ здійснюється на громадських засадах і не передбачає будь-яких пільг або матеріальних благ.

 

Новини університету Представники Національного університету «Одеська юридична академія» увійшли до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України