Нове підтвердження міжнародного визнання Одеської юридичної школи

Нове підтвердження міжнародного визнання Одеської юридичної школи

e-mail Друк

Національний університет «Одеська юридична академія» є динамічним, амбітним, міжнародно-визнаним центром вищої освіти і науки.

Ще одним підтвердженням міжнародного авторитету Одеської юридичної школи стало продовження на 2018 рік повноважень як суддя ad hoc Європейського суду з прав людини по справам проти України віце-президента, проректора університету, члена кореспондента Національної академії правових наук України, д.ю.н., професора Тулякова В'ячеслава Олексійовича.

Вперше професор Туляков В.О. був призначений суддею ad hoc Європейського суду з прав людини в 2013 році, пройшовши через представницький конкурс.

Активну участь одеських правознавців у роботі вищих органів державної влади України та міжнародних інституцій (Верховної Ради України, Верховного Суду України, Парламентської асамблеї Ради Європи, Венеціанської комісії, Європейського суду з прав людини) підтверджують визнання на національному і міжнародному рівнях внеску Одеської юридичної школи у розвиток юридичної теорії та практики.

https://www.echr.coe.int/Documents/List_adhoc_judges_BIL.pdf

Новини університету Нове підтвердження міжнародного визнання Одеської юридичної школи