У НАЦІОАЛЬНОМ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ВІДКРИЛАСЯ МАГІСТРАТУРА З ПСИХОЛОГІЇ

У НАЦІОАЛЬНОМ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ВІДКРИЛАСЯ МАГІСТРАТУРА З ПСИХОЛОГІЇ

e-mail Друк

2018 07 20-1Професія психолог - одна з найбільш затребуваних, цікавих і благородних спеціальностей. Сьогодні можна говорити про масове використання психології практично у всіх сферах життєдіяльності. Психологія незмінний помічник у подоланні стресів, депресивних станів, в профілактиці соматичних захворювань і деструктивних форм поведінки, наприклад, наркоманії, алкоголізму, ігроманії. Без урахування знань і досвіду психології сьогодні немислимі освіта, медицина, бізнес, реклама, політтехнології, вирішення міжособистісних і соціальних конфліктів та взагалі функціонування соціальних інститутів суспільства.

Рік тому в Національному університеті «Одеська юридична академія» успішно стартувала підготовка бакалаврів за спеціальністю «Психологія». А сьогодні університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на навчання психологів - магістрів. Освітня програма в магістратурі розроблена на основі новітніх досягнень психологічної науки і практики, відображає міжнародний досвід і передові технології підготовки психологів. Найцікавіший курс предметів підібраний таким чином, що студент повністю занурюється в наукову і практичну діяльність, отримує великий обсяг знань, які неможливо включити в базову програму бакалавра. Серед дисциплін, введених в магістратурі можна виділити такі як теоретико-методологічні проблеми психології, психологія розвитку і особистісного зростання, організаційна поведінка, психологія здоров'я, етнопсихологія, а також орієнтовані на сферу практичної діяльності психолога програми з психотерапії та психокорекції. Новаціями в магістерському курсі будуть вивчення психології бізнесу, економічної психології, психології сім'ї та шлюбу, кіберпсіхологіі, психології інтернету.

Досить перспективною є магістратура з психології після бакалаврату за іншою спеціальністю, що крім розширення сфери особистісної компетенції, відкриває подвійну перевагу при працевлаштуванні. Магістратура також може бути перехідним етапом на шляху до аспірантури і роботи викладачем.

Взагалі психологічна освіта досить популярна, оскільки її традиційно отримують особи, які працюють в різних соціальних службах, кадрових, управлінських структурах, менеджерами з персоналу, фахівцями інноваційного розвитку. Сьогодні функціонують досить професійні і розгалужені психологічні служби в школах, соціальних службах, силових структурах в МВС, МНС, СБУ, Збройних силах, Національній гвардії, на підприємствах і установах різних форм власності. Продовжують відкриватися цілі фірми, компанії, що спеціалізуються на наданні психологічних послуг, консалтингу, проведенні тренінгів, аудиті персоналу і колективів.

Психологи також можуть працювати в численних державних і недержавних медико-психологічних і кризових центрах, консультативних кабінетах, надавати психотерапевтичну, корекційну, профілактичну та психореабілітаційну допомогу різним верствам населення, брати участь у різних соціальних проектах і програмах з цих питань.

Відкриття магістратури з психології стало не тільки черговою історичною сходинкою в послідовному розвитку Національного університету «Одеська юридична академія», а й логічним продовженням університетського курсу на гуманізацію освітньої діяльності, звернення до душевних витоків особистості і буття людини.

Створена в університеті унікальна, воістину європейська навчально-матеріальна база, інноваційні і високотехнологічні методи та програми навчання, а також компетентні, творчі та доброзичливі викладачі забезпечать якісну підготовку висококласних фахівців у галузі людинознавства - психологів-професіоналів нової генерації, справжніх інженерів і лікарів людських душ!

Главная