ступеня магістра на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) НУ «ОЮА» у галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 - Право
Главная