ступеня бакалавра на Факультеті прокуратури та слідства НУ «ОЮА» у галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація: «Кримінальна юстиція»
Главная