ступеня бакалавра на факультеті цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА» у галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»
Главная