ступеня магістра в НУ "ОЮА" в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право»
Главная