ступеня бакалавра на Факультеті адвокатури НУ «ОЮА» у галузі знань 08 “Право”, за спеціальністю 081 “Право”, спеціалізації: Адвокатська діяльність
Главная