Наукова та науково-методична робота

Наукова та науково-методична робота

e-mail Друк

Кафедрою морського та митного права виконується план науково-дослідної роботи «Митне, морське та інформаційне право: євроінтеграційний вимір», який є складовою частиною плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий і культурний вимір» на 2016-2020 роки.

Напрямками наукової діяльності є дослідження в галузі митного права і державної митної справи; інформаційного права; морського права і правового забезпечення морської діяльності.

Наукова діяльність кафедри ґрунтується на поєднанні історичних та сучасних традицій одеської наукової школи морського та митного права. Колектив кафедри дбайливо ставиться до наукової спадщини кінця ХІХ ст., залишеної одним з фундаторів морського та торговельного права, професором Новоросійського університету О.Ф. Федоровим. Відродження та формування нових традицій одеської школи митного та морського права у сучасній України було розпочато завдяки зусиллям академіка С.В. Ківалова.

Одним з основних напрямків кафедри є дослідження в галузі митної права та державної митної справи. З даної проблематики на кафедрі були проведені дослідження і захищені кандидатські дисертації: «Організаційно-правові засади становлення та раозвитку державної митної служби в Україні» (В.В. Гаверський), 1998; «Служба в митних органах (адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти) (О.В. Тодощак), 2000; «Державно-правовий механізм митної політики України» (Б.А. Кормич), 2000; «Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (О.П. Федотов), 2004; Митні операції на повітряному транспорті» (В.В. Прокопенко), 2005; «Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект» (Г.Л. Карпенко), 2007; «Деліктологія порушень митних правил» (О.В. Сєрих), 2007; «Організаційно-правові основи застосування антидемпінгових мит в Україні» (І.С. Капуш), 2007; «Цивільно-правові договори в митній справі України» (І.В. Міщенко), 2008; «Підстави і порядок встановлення та реалізації митних пільг і преференцій в Україні» (Т.Д. Мармилова), 2010; «Використання статистки в митній справі» (П.А. Кравченко), 2011; «Фінансовий контроль в митній справі» (Л.А. Батанова), 2012; «Адміністративно-примусові повноваження митних органів та порядок їх реалізації» (А.А. Мудров), 2013; «Адміністративно-правові засади застосування захисних заходів у зовнішній торгівлі» (О.Є. Панфілова), 2013; «Підстави і порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України» (Н.О. Коваль), 2014.

В рамках досліджень у сфері інформаційного права на кафедрі захищені дисертації: докторська дисертація «Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України» (Б.А. Кормич), 2005; кандидатські дисертації: «Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства» (Д.А. Іванов), 2008; «Правові засади формування та ведення державних електронних інформаційних ресурсів» (Е.Е. Аблякімов), 2010; «Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення митних органів в Україні» (Є. Бабалик), 2010.

Дослідження у сфері морського права охоплюють три основні його підгалузі: міжнародне публічне морське право, міжнародне приватне морське право, національне морське право. В рамках цих досліджень були захищені дисертації: «Припинення адміністративних правопорушень в сфері торговельного мореплавства» (В.В.Серафімов), 2000; «Організаційно-правові основи діяльності міжнародних морських організацій» (Ю.В.Сергеєв), 2000; «Організаційно-правові основи морського агентування» (Н.Н.Сергеєва), 2000; «Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів підготовки плавскладу в українському законодавстві» (Т.В.Аверочкіна), 2006; «Адміністративно-правове регулювання діяльності суднових постачальників» (Л.І.Пашковська), 2008; «Правові підстави і процедури реєстрації морських суден» (М.В.Нікітюк), 2009; «Адміністративно-правові підстави виконання Україною обов'язків держави прапора щодо контролю технічного стану морських суден» (В.О.Сергійчік), 2010; «Реалізація принципу« автономії волі »учасниками зіткнення суден» (М.В. Недбай), 2010; «Інституціалізація морської практики у формуванні сучасного міжнародного морського права» (Д.О. Никиша), 2011; «Правові підстави« спеціальної компенсації»витрат рятувальника майна на морі (О.О. Єфімов), 2011.

З 2009 року щорічно кафедрою за участю Ліги студентів Асоціації правників України організовуються і проводяться Всеукраїнські правові школи з морського права, в ході яких створюється форум для формального та неформального спілкування студентів з провідними фахівцями у сфері морського права, проводяться лекції та «круглі столи» для обговорення сучасних проблем і перспектив розвитку морського права.

У 2011-2013 роках на кафедрі виконувалася тема фундаментального наукового дослідження «Наукове та законодавче забезпечення впровадження інноваційних інформаційних технологій в митну справу України» (державний реєстраційний номер 0111U000669), а в 2012-2014 – «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення і функціонування комунальних пароплавств в Україні »(державний реєстраційний номер 0113U001144).

В результаті розробки зазначених тем запропоновані суттєві зміни до чинного українського законодавства щодо визначення сучасних стандартів організації діяльності органів доходів і зборів України в контексті їх інформаційного забезпечення та здійснення підготовки науково-практичного коментаря Митного кодексу України в частині, що стосується застосування інформаційних технологій та інформаційних ресурсів в державній митній справі. Крім того, проведена науково-дослідна робота зі вдосконалення чинного законодавства щодо організаційно-правових засад створення і механізму функціонування спільних комунальних пароплавств в Україні; доопрацьовано та винесено на обговорення проект Закону України «Про проведення соціально-економічного експерименту у сфері морської діяльності»; досліджені норми Закону України «Про співробітництво між територіальними громадами», вивчено: можливість створення спільних комунальних підприємств в Україні, роль територіальної громади та її участь у створенні комунальних пароплавств в Україні; перспективи створення і функціонування спільних комунальних пароплавств в Україні; роль міжнародного реєстру суден України в розвитку торговельного флоту України.

Кафедрою забезпечено участь в реалізації правової допомоги морякам шляхом видання спеціального інформаційного щомісячного журналу (головний редактор Ю.В. Сергєєв), в якому розглядаються актуальні питання, пов'язані з працевлаштуванням, пенсійним, соціальним забезпеченням, вимогами до кваліфікації, порядком підготовки та перепідготовки моряків, нормативно правова база щодо праці моряків в інших країнах.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Публічне право».

На базі кафедри діє редакція наукового юридичного журналу «Lex Portus». Голова Редакційної ради журналу – доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, президент Національного університету «Одеська юридична академія», народний депутат України С.В. Ківалов.

У структурі кафедри діє наукова лабораторія з проблем морського і митного права, її очолює к.ю.н., с.н.с., доцент Т.В. Аверочкіна. 

Графік роботи лабораторії: щодня (крім суботи, неділі, святкових і неробочих днів) з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Окреме приміщення лабораторія не має.

Лабораторія займається розробкою змін та доповнень до чинного морського та митного законодавства України, проведенням правової наукової експертизи та підготовкою висновків щодо проектів нормативно-правових актів, що регулюють торговельне мореплавство і державну митну справу в Україні. Зокрема, лабораторією кафедри:
- проведено системний аналіз законопроекту «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо впорядкування морського арешту суден в портах України»;
- надано пропозиції про приєднання України до Міжнародної конвенції про арешти суден 1999 року;
- проведена систематизація нормативно-правової бази України щодо вдосконалення законопроектної роботи з питань здійснення підприємницької діяльності в морегосподарському комплексі (здійснено аналіз чинного законодавства, міжнародних правових актів з питань підприємницької діяльності в морегосподарському комплексі);
- здійснено переклад рідкісних міжнародно-правових актів з морського права (Женевська конвенція і Статут про режим морських портів 1923 року, Барселонская конвенція про режим транзиту 1921 року);
- оброблені і підготовлені до видання пам'ятки науки морського права ХІХ-початку ХХ століть.

Крім того, лабораторією кафедри організовано роботу студентських гуртків з морського та митного права.

Кафедрою підготовлено та видано:

- підручники і навчальні посібники з грифами Міністерства освіти і науки України(Інформаційне право: підруч. – Х.: Бурун і К, 2011. – 334 с. (Б.А. Кормич); Морське право: підручник. – О.: Фенікс, 2010. – 382 с. (С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна); Морське приватне право: навч. посіб. – О.: 2012. – 236 с.; Інформаційне забезпечення морегосподарського комплексу: навч. посібник. – О.: Фенікс, 2011. – 168 с. (С.О. Кузнецов, Д.А. Іванов);

- адаптований до сучасної мови підручник з морського права професора Новоросійського університету О.Ф. Федорова 1913 року(Морское право / А.Ф. Федоров / Вступит. Слово Президента ОНЮА, академика С.В. Кивалова; сост. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов, Т.В. Аверочкина. – О.: Фенікс, 2008. – 332 с.); твір Ф.Ф. Перельса «Современное морское право. Часть 1 «Состояние мира» 1884 года (Современное морское право: соч. В 2-х ч. Часть первая «Состояние мира»/ Ф. Перельс; пер. и доп. Г.К. Лилиенфельд; сост. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов, Т.В. Аверочкина, Д.А. Никиша; вступ. слово акад С.В. Кивалова. – О.: Феникс, 2015. – 550 с.);

- засновано видання Енциклопедії морського права(Морське право. Джерела: У 3 ч. Ч. 1 Кн. 1 «ІІІ Конференція ООН з морського права» / С.В. Ківалов, Є.В. Додін, С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна, Д.О. Нікіша. – О. : Фенікс, 2012. - 570 с.; Морське право. Джерела: У 3 ч. Ч. 1. Т. 1.Кн. 2 «ІІІ Конференція ООН з морського права» / С.В. Ківалов, Є.В. Додін, С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна, Д.О. Нікіша. – О.: Фенікс, 2011. – 600 с.);

- навчальний посібник для використання студентами при вивченні правового статусу та режиму діяльності у внутрішніх водах України(Двусторонние соглашения Украины о торговом мореплавании: учеб. пособие / Додин Е.В., Кузнецов С.А., Аверочкина Т.В. / Под общей ред. С.В. Кивалова. – Львов: «Сполом», 2009. – 380 с.);

- навчальні посібники для використання студентами при вивченні митного права(Є.В. Додін, О.П. Федотов Сучасна система та структура митних органів України: навч. посібник / Є.В. Додін, О.П. Федотов ; ОНЮА . – Л.: Митна газета, 2007. – 184 с; Є.В. Додін Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою: Навчальний посібник,2009. – 232 с.);

- навчально-методичні посібники з морського та митного права(Митне право: навч.-метод. посіб. – О.: Фенікс, 2015. – 78 с. (Б.А. Кормич, О.П. Федотов); Інформаційне право: навч.-метод. посіб. –О.: Фенікс, 2015. – 50 с. (Б.А. Кормич, І.В. Міщенко.); Міжнародне митне право: навч.-метод. посіб. – О.: Фенікс, 2015 – 44 с. (Б.А. Кормич, О.Є. Панфілова, О.Є. Панфілов); Митне право України: навч.-метод. посіб. – О.: Фенікс, 2008. – 108 с. (Є.В. Додін), Міжнародне митне право: навчально-методичний посібник. – О.: Фенікс, 2008. – 87 с. (Є.В. Додін, П.А. Кравченко), Цивільно-правові договори у митній справі України: навчально-методичний посібник. – О.: Фенікс, 2008. – 24 с. (І.В. Мищенко), Морське право: навчально-методичний посібник. – О.: Фенікс, 2010. – 56 с. (Т.В. Аверочкіна); Експертиза в митній справі України : навч.-метод. посібник. - О.: Фенікс, 2007. - 28 с. (Г.Л. Карпенко); Митні операції на транспорті: навч.-метод. посібник. ─ О.: Фенікс, 2007 (В.В. Прокопенко); Відповідальність за порушення митних правил: навч.-метод. посібник. ─ О.: Фенікс, 2007. ─ 28 с. (В.В. Прокопенко).

- монографії (Державно-правовий механізм митної політики України. – О., Астропринт, 2000. – 180 с. (Б.А. Кормич); Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України. – О., Юридична література, 2003. – 472 с. (Б.А. Кормич), Виникнення та становлення морської гегемонії Стародавніх Афін (історико-правове дослідження державності). – О.: Фенікс, 2008. – 352 с. (С.А. Кузнецов), Сборник научных трудов. ─ О.: Полиграф; О.: Атлант, 2006 (Е.В. Додин).

- глави в підручнику «Право Європейського Союзу» (Б.А. Кормич, Є.В. Додін, С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна);

-  розроблені навчальні програми з усіх навчальних дисциплін, які читаються на кафедрі.

Щомісяця на кафедрі проводяться Методологічні семінари, на яких розглядаються зміни в чинному законодавстві України та новинки наукової і навчальної літератури з митного, морського та інформаційного права.

Наукова та навчально-методична робота