Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародна журналістика» зі спеціальності 061 «Журналістика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Одеська юридична академія»
О нас Документация о деятельности университета Документы об образовательной деятельности Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародна журналістика» зі спеціальності 061 «Журналістика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Одеська юридична академія»