Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної експертизи освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої ос
О нас Документация о деятельности университета Документы об образовательной деятельности Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної експертизи освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої ос