Альманах наукових досліджень «Новітні кримінально-правові дослідження – 2019»

Альманах наукових досліджень «Новітні кримінально-правові дослідження – 2019»

e-mail Друк

20 квітня 2019 року на кафедрі кримінального права та інших  кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», за сприяння Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» підготовлений до видання та оприлюднений Альманах наукових досліджень «Новітні кримінально-правові дослідження – 2019».  Час видання Альманаху не є випадковим, оскільки 20 квітня 2000 року Одеська юридична академія набула статусу Національного навчального закладу, який був визнаний та, відповідно до вимог сьогодення, залишається центром проведення фундаментальних юридичних досліджень в Україні. За змістом Альманах складається з двох частин. До першої групи наукових праць увійшли дослідження вже відомих фахівців в галузі кримінального права, наукові здобутки яких визнані не тільки в Україні, але й за її кордонами. І хоча жодна з розміщених у першій частині Альманаху публікація не претендує на завершене наукове дослідження, однак, безумовно, закладає підвалини подальших наукових звитяг для всіх, кому не байдужі проблеми кримінального права. Сторінки другої частини Альманаху вже традиційно віддані молодим науковцям, які роблять перші, але слід визнати, достатньо впевнені кроки на шляху осмислення власних наукових напрацювань. Безумовно, деякі з представлених наукових робіт молодих дослідників ще не виглядають бездоганними, їх структура інколи викликає нарікання, а деякі висновки потребують додаткової аргументації, однак, всі вони підкорюються загальній ідеї  – зробити свій оригінальний та особистий внесок в пошук шляхів підвищення ефективності кримінально-правової охорони.

Саме таке поєднання досвіду та вагомості із завзятістю та оптимізмом відрізняє даний Альманах наукових досліджень. Обидві групи авторів об’єднує небайдужість до проблем і перспектив розвитку кримінального права в сучасних умовах розбудови соціальної і правової держави, яка повинна функціонувати на засадах верховенства права.

Окремо слід зазначити, що бібліографічні метадані Альманаху будуть проіндексовані в наукометричній базі Google Scholar.

Науково-педагогічний склад кафедри вдячний всім, хто поділяє нашу впевненість в тому, що мирний час, який обов’язково настане на теренах України, не стане мирним для злочинності у різних формах свого прояву, а тому пошук шляхів ефективного і допустимого кримінально-правового впливу з метою протидії злочинності буде предметом роздумів представників кримінально-правової доктрини. А це значить, що наступного року, в цей же час виникне необхідність продовжити дискусію з питань, які або не знайшли свого вирішення, або вимагають розпочати нові дослідження, здатні протистояти викликам, що постали або ще постануть перед нашим суспільством та державою і вирішувати які покликана наукова спільнота.

 

Новини підрозділів Альманах наукових досліджень «Новітні кримінально-правові дослідження – 2019»