Успіхи міжнародної науково-методичної співпраці кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

Успіхи міжнародної науково-методичної співпраці кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

e-mail Друк

Доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія» Єфремова Наталя Володимирівна у березні місяці 2019 року отримала запрошення від декана факультету права, канонічного права і адміністрації Люблінського Католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, д.ю.н., професора Анджея Хербета на проходження наукового стажування по кафедрі Історії Адміністрації та Права цього університету.

Дозвіл було отримано на конкурсній основі, відповідно з вимогами Люблінського Католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, а також в рамках укладеної угоди про співпрацю з Національним університетом «Одеська юридична академія».

Стажування проходило з 20 травня 2019 року по 5 червня 2019 року в стаціонарній формі, на кафедрі Історії Адміністрації та Права. Для проходження стажування польськими спеціалістами було створено усі умови для комфортної та плідної наукової та навчально-методичної роботи.

Згідно затвердженої програми, доцент Н.В. Єфремова змогла отримати можливість ознайомитись з досвідом науково-педагогічної роботи колективу кафедри Історії Адміністрації та Права КУЛ, з традиціями і досягненнями історико-правової школи Любліна. В процесі виконання програми стажування польські колеги продемонстрували класичну методику викладання історико-правових дисциплін та практику оцінювання знань студентів.

Наталя Володимирівна взяла участь в двох наукових конференціях: III Міжнародній науковій конференції під патронатом воєводи Любліна на тему «Забезпечення прав дитини в демократичних державах в процесі європейської інтеграції: Польща, Словаччина, Україна, Німеччина.» і в III загально-польській науковій конференції «Становлення центрального банку в Польщі і в світі», виступала з доповіддю на тему« Створення Державного банку в Російській імперії і його роль для розвитку банківської системи в Україні до 1918 р.».

 Також вона зібрала важливу інформацію для складання навчально-методичних матеріалів з Історії права польського XVI-XVII століть з метою її застосування в розробці навчально-методичної літератури та наукових праць з «Історії держави і права України».

Наталя Володимирівна зібрала візуальний матеріал для ілюстрації історії Кревської і Люблінської унії, використовуючи унікальну можливість ознайомитись з рідкісними архівними документами доби Середньовіччя.

Реалізував програму наукового стажування в Люблінському Католицькому університеті імені Іоанна Павла ІІ вона знайшла прекрасну можливість для здійснення підвищення своєї кваліфікації як вченого і педагога в рамках міжнародного співробітництва між європейськими університетами та продовжила багаторічну наукову співпрацю між Національним університетом «Одеська юридична академія» та Люблінським Католицьким університетом імені Іоанна Павла ІІ.

Завершив програму наукового стажування вона отримала відповідний сертифікат-посвідчення про успішне проходження цього заходу.

Новини університету Успіхи міжнародної науково-методичної співпраці кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»