Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок НУ ОЮА

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок НУ ОЮА

E-mail Печать

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
від 07.06.2011 № 535

ПЕРЕЛІК
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки

Назва пріоритетного напряму та код Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи Код наукового дослідження/розробки Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання
4.4.2. Правові науки 4.4.2.1. Правові механізми забезпечення сталого розвитку суспільства та захисту прав і свобод людини і громадянина Ф Ківалов С.В., д.ю.н., академік,
Полянський Ю.Є., к.ю.н., проф.
4.4.2. Правові науки 4.4.2.2. Проблеми формування національної правової системи України Ф Оборотов Ю.М., д.ю.н., проф.,
Харитонов Є.О., д.ю.н., проф.,
Мінченко Р.М., д.ю.н., проф.,
Чанишева Г.І., д.ю.н., проф.
4.4.2. Правові науки 4.4.2.4. Правове регулювання інноваційного розвитку України Ф Подцерковний О.П., д.ю.н., проф.,
Харитонова О.І., д.ю.н., проф.,
Додін Є.В., д.ю.н., проф.
3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань 3.5.1. Правові, кримінологічні та криміналістичні проблеми протидії  злочинності  П Туляков В.О., д.ю.н., проф.,
Аленін Ю.П., д.ю.н., проф.,
Дрьомін В.М., д.ю.н., проф.,
Тіщенко В.В., д.ю.н., проф.
3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань 3.5.2. Проблеми державотворення, розвитку вітчизняного законодавства, імплементації в Україні норм міжнародного і європейського права  П Вишняков О.К., д.ю.н., проф.,
Пашковський М.І., к.ю.н., доц.
3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань 3.5.3. Політико-правове та соціологічне забезпечення розвитку України в сучасному цивілізаційному просторі П Кормич.Л.І., д.і.н., проф.
3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань 3.5.4. Правове забезпечення державного будівництва, розвитку політичної системи та місцевого самоврядування П Орзіх М.П., д.ю.н., проф.,
Аракелян М.Р., к.ю.н., проф.

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко

Документи щодо наукової діяльності Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок НУ ОЮА