Юридичний вісник

Юридичний вісник

e-mail Друк

Сторінка видання: www.yurvisnyk.in.ua

Рік заснування: 1993

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19241-9041 ПР від 14.11.2011 р.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/3; Наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328 (додаток № 8).

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія».

Заступник головного редактора: Афанасьєва М.В., д.ю.н., професор. Заступник головного редактора (відповідальний секретар): Пережняк Б.А., к.ю.н., професор.

Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Біла-Тіунова Л.Р., д.ю.н., професор; Гараджаєв Д.Я., к.ю.н., доцент; Дрьомін В.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Дудченко В.В., д.ю.н., професор; Ілієв І.В. д.ю.н.; Ківалов С.В., д.ю.н., професор, академік НАПрН України, академік НАПН України; Крижановський В.Я., к.ю.н.; Оборотов Ю.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Подцерковний О.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Рабінович П.М., д.ю.н., професор, академік НАПрН України; Туляков В.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонов Є.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України.

Адреса редакції:
вул. Піонерська, 2, каб. 1007, м. Одеса, Україна, 65009.
Телефон: +38 066 821 82 28
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Офиційний сайт: yurvisnyk.in.ua