Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04

E-mail Печать

Форма 1

ВІДОМОСТІ
про членів спеціалізованої вченої ради Д. 41.086.04 для захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право;
12.00.11 – міжнародне право; 12.00.12. – філософія права
в Національному університеті «Одеська юридична академія», 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23,
тел. (048) 719-88-01, 68-17-50, 719-88-13, 719-87-95

12.00.12

Оборотов Юрій Миколайович, д.ю.н., проф. - (голова ради)

Чайковський Юрій Володимирович, к.ю.н., доц. - (вчений секретар ради),

Грищук Оксана Вікторівна , д.ю.н., доц.

Дамірлі Мехман Алішах Огли, д.ю.н., проф.

Дудченко Валентина Віталіївна, д.ю.н., проф..

Івакін Олексій Аркадійович, д.ф.н., проф.

Козловський Антон Антонович, д.ю.н., проф.

12.00.04

Подцерковний Олег Петрович,д.ю.н., проф. - (заступник голови ради)

ЗельдінаОлена Романівна, д.ю.н., доц.

Латковська Тамара Анатоліївна , д.ю.н., проф.

МілашВікторія Сергіївна, д.ю.н., доц.

Олюха Віталій Георгійович, д.ю.н., доц.

Юлдашев Олексій Хашимович, д.ю.н., проф.

12.00.11

Андрейченко Світлана Сергіївна, д.ю.н. , доц.

Антипенко Володимир Федорович, д.ю.н., проф.

Бехруз Хашматулла, д.ю.н., проф.

Зелінська Наталія Анатоліївна, д.ю.н., проф.

Ківалова Тетяна Сергіївна, д.ю.н., проф.

Мережко Олександр Олександрович, д.ю.н., проф.

Шемякін Олександр Миколайович, д.ю.н., проф.

Специализированные ученые советы Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04