Висловлюємо співчуття

Висловлюємо співчуття

E-mail Print

Колектив Національного університету «Одеська юридична академія» зазнав великої втрати – пішов з життя Валентин Володимирович Долежан, доктор юридичних наук, професор кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури.
Валентин Володимирович народився 4 травня 1938 р. у м. Черкаси.
У 1955–1960 рр. навчався на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив з відзнакою.
У 1960–1964 рр. працював адвокатом, у 1964–1975 рр. – в органах прокуратури Вінницької області.
У 1973 р. без відриву від основної роботи захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Договірні відносини колгоспів» у Московському державному університеті імені
М. В. Ломоносова.

У квітні 1977 р. призначений завідувачем кафедри загального нагляду філіалу Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів прокуратури СРСР у
м. Харкові і працював у цьому навчальному закладі до березня 1995 р. Останні два роки поєднував виконання обов’язків завідувача кафедри з посадою проректора з наукової роботи Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України.
У 1982 р. присвоєно звання доцента.
В. В. Долежан зробив значний внесок у налагодження системи підвищення кваліфікації прокурорських кадрів, у тому числі навчальних центрів Прокуратури Союзу РСР у Казахстані, Узбекистані, брав участь у навчанні працівників прокуратури Болгарії, Куби, Монголії, В’єтнаму, у розробленні методичних рекомендацій з питань прокурорського нагляду і його теоретичних основ. Як представник Прокуратури Союзу РСР у листопаді–грудні 1990 р. надавав методичну допомогу органам прокуратури В’єтнаму.
У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Проблеми компетенції прокуратури» в Інституті проблем зміцнення законності і правопорядку (РФ, м. Москва).
У 1993 р. присвоєно звання професора.
У 1995–2003 рр. працював завідувачем, професором кафедри на юридичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки (зараз – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), був одним з засновників становлення вищої юридичної освіти на Волині.
З лютого 2003 р. професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Одеської національної юридичної академії (сьогодні – кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»). З 2003 р. член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Національного університету «Одеська юридична академія».
З лютого 2007 р. тривалий час був заступником голови експертної ради ВАК України з юридичних наук, член науково-методичної ради Генеральної прокуратури України, робочих груп з підготовки проектів законів України «Про прокуратуру» та «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», редакційних рад журналів «Судоустрій і судочинство в Україні» та «Вісник Академії прокуратури України».
В. В. Долежан неодноразово входив до складу редакційних колегій наукових журналів: з 2011 р. – до редакційної колегії збірнику наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник», з 2012 р. – до редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства».
З травня 2016 р. до вересня 2017 р. виконував обов’язки завідувача кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія».
З вересня 2017 р. – на посаді професора кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія».
Валентин Володимирович, працюючи у Національному університеті «Одеська юридична академія» більш ніж 15 років, був для нас прикладом відданості науці та викладацькій діяльності, працелюбності, відповідального ставлення до кожної справи, якою займався. Ми завжди пам’ятатимемо видатного Вченого, друга та наставника. Пам`ять про нього буде жити через знання, які він передав учням, колегам, послідовникам його наукових поглядів.
Висловлюємо щирі співчуття родині Валентина Володимировича.
Церемонія прощання відбудеться у вівторок, о 11:00 годині, у Храмі святої мучениці Тетяни (Фонтанська дорога, 23 ц)

 

News of university Висловлюємо співчуття