План-график реализации основных задач научно-исследовательской части на 2012-2013 учебный год
E-mail Печать

План-графік реалізації основних завдань
науково-дослідної частини на 2015-2016 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Терміни виконання
1 Формування та подання до МОН тематичних планів науково-дослідних робіт, виконання яких розпочалось у 2015 року за рахунок коштів державного бюджету України

Згідно листа МОН

(орієнтовно – до 30.03.2015 року)

2 Оголошення в НУ ОЮА першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – 14.05.2015 року)

3 Організація та проведення Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу «Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» травень 2015 року
4 Узагальнення та надання МОН інформації щодо стану впровадження наукових розробок НУ ОЮА До 30.05.2015 року
5 Збір для обробки проектів кафедральних (міжкафедральних) фундаментальних чи прикладних досліджень або розробок, що пропонуватимуться до виконання за рахунок видатків державного бюджету

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 01.06.2015 року)

6 Розробка та надання МОН бюджетного запиту на 2015-2017 роки за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні дослідження у ВНЗ та НУ….» (код програми – 2201040)

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 08.08.2015 року)

7 Розробка проекту кошторису на 2016 рік за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні дослідження у ВНЗ та НУ….» (код програми – 2201040) та пов’язаних із цим фінансових документів

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 08.08.2015 року)

та за необхідності (у разі зміни об’єму фінансування чи підвищення соціальних стандартів)

8 Підготовка форми 4 – наука за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні дослідження у ВНЗ та НУ….» (код програми – 2201040)

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 08.08.2015 року)

9 Збір та узагальнення планів наукових заходів всіх структурних підрозділів Університету, ведення обліку проведених наукових заходів Університету до 26.08.2015 року
10 Підготовка та подання проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуватимуться до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2016 року, а також інших необхідних документів до Міністерства освіти і науки України для участі у другому етапі Конкурсу

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 01.07.2015 року)

11

Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Підготовка та подання відібраних студентських наукових робіт та інших необхідних документів до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі Конкурсу

20.10.2015-10.01.2016 року
12 Підготовка документів щодо атестації наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених

Згідно листів МОН

(орієнтовно – до 30.10.2015 року та до 30.03.2016 року)

13 Формування та подання до МОН переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок НУ ОЮА 2016-2020 роки

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 30.11.2015 року)

14 Участь у засіданнях кафедр щодо результатів роботи по проектам фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України у 2015 році до 10.12.2015 року
15 Збір для узагальнення звітів кафедр про підсумки науково-дослідної роботи за 2015 рік до 15.12.2015 року
16 Підготовка звіту про наукову діяльність університету за 2015 рік для Вченої ради університету до 10.01.2016 року
17 Підготовка звітів про результати роботи по завершеним проектам фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України у 2015 році для подання їх до УкрІНТЕІ

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 31.01.2016 року)

18 Підготовка і подання до МОН підсумкового звіту про наукову діяльність НУ ОЮА у 2015 році та інших пов’язаних із цим документів

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 31.01.2016 року)

19 Підготовка і надання до Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону інформації стосовно науково-дослідної роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів НУ ОЮА у 2015 році

Згідно листа Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону

(орієнтовно – до 17.02.2016 року)

20 Підготовка і надання Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Інститут модернізації змісту освіти чи Інститут освітньої аналітики) інформації стосовно науково-дослідної роботи студентів НУ ОЮА у 2015 році

Згідно листа Інституту

(орієнтовно – до 24.02.2016 року)

21 Підготовка і надання управлінню освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації інформації щодо підсумків наукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія» за 2015 рік

Згідно листа управління

(орієнтовно – до 28.02.2016 року)

22 Підготовка і надання Державному агентству з питань науки, інновацій та інформації матеріалів з відомостями про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції у 2015 році

Згідно наказу МОН

(орієнтовно – до 29.02.2016 року)

23 Підбір кандидатів на щорічні премії КМУ, Верховної Ради України, Президента України для вчених та підготовка відповідної документації

Згідно листів МОН

24

Редакційно-видавнича діяльність ─ підготовка до друку:

  1. збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави та права»;
  2. збірника наукових праць «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»;
  3. журналу «Юридичний вісник».

Постійно

25 Здійснення контролю за діяльністю Студентського наукового товариства НУ ОЮА

Постійно 

26 Провадження діяльності щодо організації документообігу Проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків у сфері наукової діяльності та НДЧ

Постійно

27 Поточний контроль та організаційне забезпечення (організація виконання поточних завдань МОН, забезпечення фінансування публікацій, проведення наукових заходів, закупівля канцелярського приладдя) у межах роботи по проектам фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України

Постійно

28 Інформування співробітників Університету щодо проведення науково-практичних заходів за допомогою e-mailрозсилки листів за створеною базою електронних адрес

Постійно

29 Звіт за формою державної статистичної звітності № 3 – наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

Щоквартально та за рік

План-график работы НИЧ