Редакційно-видавнича діяльність

Редакційно-видавнича діяльність

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»

e-mail Друк

nauka/book_9.jpg
Збірник наукових праць

Рік заснування: 2002

Проблематика: актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні так і у країнах Європейського Союзу та світу

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16845-5607 Р від 29.06.2010

Детальніше...

Актуальні проблеми держави і права

e-mail Друк

nauka/book_8.jpg
Збірник наукових праць

Рік заснування: 1998

Проблематика: актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні так і у країнах Європейського Союзу та світу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16844-5606 ПР від 29.06.2010

Детальніше...

Митна справа

e-mail Друк

nauka/book_7.jpg
Науково-аналітичний журнал

Рік заснування: 1999

Проблематика: висвітлення питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15677-4149 ПР від 02.09.2009

Фахова реєстрація: внесено переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.03.2010 р. № 1-05/2.

Детальніше...

Юридичний вісник

e-mail Друк

nauka/book_6.jpg
Наукове видання

Рік заснуванн: 1993

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16683-5255 ПР від 25.05.2010

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 Постанова № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/ 3.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться офіційному сайті науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник».

Періодичність: виходить щоквартально

Детальніше...

«Одеський лінгвістичний вісник»

e-mail Друк

nauka/book_10.jpg
Спеціалізований науковий збірник

Рік заснування: 2013

Проблематика: розвиток прикладних наукових напрямів, юрислінгвістики, законодавча техніка та документознавство, юридична дискурсологія, перекладознавство, практична стилістика, риторика і журналістика, виконання лінгвістичних експертиз, комунікативна інтеграція, проблеми порівняльно-історичного та змістовного вивчення мов, їх соціального та регіонального функціонування, когнітивної сутності, семантичної та стилістичної інтерпретації.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія KB 20331-10131 P

Періодичність: 2 рази на рік

Детальніше...

Актуальні проблеми політики

e-mail Друк

nauka/book_5.jpg
Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Проблематика: висвітлення політичних та правових проблем сучасного соціального розвитку

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7364 від 02.06.2003

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів

Детальніше...

Європейські cтудії і право

e-mail Друк

nauka/book_4.jpg
Електронне наукове видання

Рік заснування: 2009

Проблематика: питання правової, економіко-правової, соціально-правової та іншої

Детальніше...

Альманах міжнародного права

e-mail Друк

nauka/book_3.jpg
Рік заснування: 2010

Проблематика: актуальні проблеми міжнародного права

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16816-5488Р від 25.05.2010

Фахова реєстрація у ВАК України: немає

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська

Детальніше...

Часопис цивілістики

e-mail Друк

nauka/book_2.jpg
Рік заснування: 2006

Проблематика: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10996 від 15.02.2006

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Детальніше...

Вісник Вищої ради юстиції

e-mail Друк

nauka/book_1.jpg
Електронне науково-практичне видання

Рік заснування: 2009

Проблематика: висвітлення діяльності Вищої ради юстиції, питань судоустрою, статусу суддів, ходу судової реформи в Україні, засад конституційного ладу України, правозастосовної практики, загальних питань теорії та практики права

Фахова реєстрація у ВАК України: Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 26 січня 2011 року№2-05/01 науково-практичне видання «Вісник Вищої ради юстиції» включено до переліку наукових фахових електронних видань.

Детальніше...
test
Наукова діяльність Редакційно-видавнича діяльність