Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.086.04

e-mail Друк

26 листопада 2016 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04, на якому відбудеться захист дисертацій:

1) Качурінер Вікторії Львівни «Правове регулювання екологічної політики Європейського Союзу у сфері виробництва», спеціальність 12.00.11 — міжнародне право;

2) Ковальської Вікторії Вікторівни «Правове регулювання діяльності місій Європейського Союзу (на прикладі місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні)», спеціальність 12.00.11 — міжнародне право;

Файли з текстами дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів розміщені у встановлені законодавством строки на сайті Національного університету «Одеська юридична академія» і доступні за цими посиланнями:

Качурінер В.Л. –http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5926

Ковальська В. В. –http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5925

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.086.04

e-mail Друк

1-2 липня 2016 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04, на якому відбудеться захист дисертацій:

1) Ольшанецької Софії Володимирівни «Правовий статус осіб, свобода яких обмежена у зв’язку з неміжнародним збройним конфліктом», спеціальність 12.00.11 — міжнародне право;

2) Каплюченко Тетяни Вікторівни «Правове регулювання ринкового нагляду на внутрішньому споживчому ринку непродовольчих товарів у ЄС», спеціальність 12.00.11 — міжнародне право;

3) Атрашкевич Євгенії Валеріївни «Неокласичний прагматизм Сьюзан Хаак у сучасному англо-американському філософсько-правовому дискурсі», спеціальність 12.00.12 — філософія права;

4) Овчиннікової Альбіни Петрівни «Феноменологія правової культури: філософсько-правове дослідження», спеціальність 12.00.12 — філософія права.

Файли з текстами дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів розміщені у встановлені законодавством строки на сайті Національного університету «Одеська юридична академія» і доступні за цими посиланнями:

Ольшанецька С. В. – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5108

Каплюченко Т. В. – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5109

Атрашкевич Є. В. – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5110

Овчиннікова А. П. – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5111

Повідомлення про засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04

e-mail Друк

30-31 травня 2016 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 відбудеться захист дисертацій:

Грабович Тетяни Анатоліївни “Правові основи політики енергетичної безпеки ЄС”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право;

Петрова Володимира Степановича “Встановлення та зміна способу і порядку виконання рішення господарського суду”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

Шекери Юлії Олександрівни “Строки у господарському процесуальному праві України”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Файли з текстами дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів розміщені у встановлені законодавством строки на сайті Національного університету «Одеська юридична академія» і доступні за цими посиланнями:

Грабович Т. А.:http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4629

Петров В. С.:   http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4630

ШекераЮ. О.:  http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4631

Інформація щодо засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 41.086.04

e-mail Друк

19-21 листопада 2015 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04, на якому відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

Детальніше...

Інформація щодо засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 41.086.04

e-mail Друк

2-4 жовтня 2015 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04, на якому відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

Детальніше...

Автореферати дисертацій

e-mail Друк

Автореферати дисертацій та дисертації здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту"

Детальніше...

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03

e-mail Друк

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 лютого 2006 № 19-05/06. Ця рада проводить захист дисертацій за спеціальностями: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення; 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Детальніше...

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04

e-mail Друк

Форма 1

ВІДОМОСТІ
про членів спеціалізованої вченої ради Д. 41.086.04 для захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право;
12.00.11 – міжнародне право; 12.00.12. – філософія права
в Національному університеті «Одеська юридична академія», 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23,
тел. (048) 719-88-01, 68-17-50, 719-88-13, 719-87-95

Детальніше...
test
Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради