Відеолекції

Відеолекції

Тема лекції: "Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочину"

E-mail Печать
Лектор: Тіщенко Валерій Володимирович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики
Читать полностью

Тема лекції: "Система права"

E-mail Печать
Лектор: Оборотов Юрій Миколайович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права
Читать полностью

Тема лекції: "Державна служба: державні службовці як суб'єкти адміністративного права"

E-mail Печать
Лектор: Біла-Тіунова Любов Романівна - кандидат юридичних наук, професор
Читать полностью

Тема лекції: "Міста й атмосфера. Проблеми збереження навколишнього середовища"

E-mail Печать
Лектор: Самкнулов Валентин Іванович - старший викладач кафедри юридичної психології і журналістики
Читать полностью

Тема лекції: "Суб'єкти цивільних прав (правовідносин). Фізичні особи"

E-mail Печать
Лектор: Кізлова Олена Сергіївна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права
Читать полностью

Тема лекції: "Дисципліна праці"

E-mail Печать
Лектор: Чанишева Галина Іванівна - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права та права соціального захисту
Читать полностью

Тема лекції: "Органи прокуратури в Україні"

E-mail Печать
Лектор: Полянський Юрій Євгенович - кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри судових та правоохороних органів
Читать полностью

Тема лекции: "Право собственности на природные объекты и их ресурсы"

E-mail Печать
Лектор: Каракаш Илья Иванович - кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой аграрного, земельного и экологического права
Читать полностью

Тема лекции: "Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине"

E-mail Печать
Лектор: Крусян Анжелика Романовна - доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права
Читать полностью

Тема лекции: "Философия и право"

E-mail Печать
Лектор: Ивакин Алексей Аркадьевич - доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии
Читать полностью

Тема лекции: "Парламентская ассамблея Совета Европы: правовые основы деяльности"

E-mail Печать
Лектор: Анцупова Татьяна Александровна - кандидат юридических наук, доцент кафедры права Европейского Союза и сравнительного правоведения
Читать полностью

Тема лекції: "Визначення злочину: від ідей до втілення"

E-mail Печать
Лектор: Туляков В'ячеслав Олексійович - проректор з міжнародних зв'язків, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права
Читать полностью

Тема лекції: "Поняття, джерела і принципи морського права"

E-mail Печать
Лектор: Серафімов Віталій Віталійович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського та митного права
Читать полностью

Тема лекції: "Грошові зобов'язання господарського характеру"

E-mail Печать
Лектор: Подцерковний Олег Петрович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу
Читать полностью

Тема лекції: "Цивільно-процесуальні відносини (об'єкти, суб'єкти та зміст цивільно-процесуальних відносин)"

E-mail Печать
Лектор: Мінченко Раїса Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу
Читать полностью

Страница 1 из 2

Студенту Видеолекции