Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв'язків

e-mail Друк

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». Координація діяльності Університету в галузі міжнародного співробітництва покладена на відділ міжнародних зв’язків, який безпосередньо підпорядкований проректору з міжнародних зв’язків.

В 1997-2004 роках посаду проректора з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія» обіймав д.ю.н., професор Орзіх Марк Пилипович.

З 2005 року посаду проректора з міжнародних зв’язків обіймає д.ю.н., професор Туляков В’ячеслав Олексійович.

До штатного розкладу відділу міжнародних зв’язків входять: начальник відділу та старші інспектори.

З 2002 року відділ міжнародних зв’язків очолює к.ю.н., доцент Барський В.Р.

Мета діяльності структурного підрозділу - сприяння розвитку міжнародних зв'язків і співробітництва у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації.

Основні завдання структурного підрозділу:

- планування та організація наукової співпраці з іноземними ВНЗ, дослідними установами, благодійними фондами, урядовими та неурядовими міжнародними організаціями;

- планування та організація міжнародних наукових заходів (конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо);

- планування та організація міжнародних освітніх студентських заходів (літніх шкіл, судових моделей, тематичних семінарів, курсів іноземних гостевих лекторів, мовних курсів);

- планування та організація академічних обмінів;

- організаційна та методична допомога учасникам програм академічних обмінів, міжнародних студентських конкурсів, а також бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном»;

- протокольне забезпечення офіційних візитів іноземних делегацій до Університету;

- ведення документообігу з міжнародної співпраці, договірна робота в галузі міжнародного співробітництва.

- популяризація української юридичної наукової та освітянської школи (підтримка офіційного Інтернет-сайту, участь у освітянських виставках, інформування громадськості про досягнення Університету в галузі міжнародного співробітництва у вітчизняних ЗМІ, розміщення інформаційних матеріалів про Університет в закордонних ЗМІ, сприяння обміну науковою та навчально-методичною літературою з закордонними партнерами);

- профорієнтаційна робота з абітурієнтами-іноземцями, організаційна та виховна робота зі студентами-іноземцями;

- організаційна допомога особам, які отримали вищу освіту за кордоном у проходженні процедури ностріфікації документів;

- організаційна допомога особам, які отримали вищу освіту у Університеті у проходженні процедури легалізації документів.

Результатом активного міжнародного співробітництва Національного університету «Одеська юридична академія» стало отримання нагороди «Європейська якість» від Ради Ректорів Європи в 2008 році, срібної медалі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» в рамках XX Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - 2011», нагороди в номінації «Лідери міжнародної діяльності» в рамках III Міжнародної виставки «Сучасні учбові заклади - 2012».

За рейтингом українського журналу «Фокус» Національний університет «Одеська юридична академія» у 2011 році зайняв перше місце в галузі міжнародного співробітництва серед українських ВНЗ, які здійснюють підготовку правознавців.

Університет є членом Європейської асоціації університетів (з 1998 року) та Європейської асоціації публічного права (з 2008 року), підписаном Magna Charta Universitatum (з 2004 року).

test
Міжнародне співробітництво Відділ міжнародних зв'язків