"Актуальні проблеми держави і права"

"Актуальні проблеми держави і права"

e-mail Друк

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

 Збірник наукових праць
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА"

Збірник наукових праць приясвячений загальнотеоретичним проблемам сучасної юриспруденції, філософським, історичним дослідженням держави та права, актуальним питанням правового регулювання трудових та соціально-забезпечувальних відносин, проблемам сучасної цивілістики, іншим галузевим напрямам розвитку сучасного права України.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків.

Сторінка 10 з 10

Главная