Наукові праці НУ "Одеська юридична академія"

Наукові праці НУ "Одеська юридична академія"

Том ХІІ

E-mail Печать

Завантажити у форматі .pdf

ЗМІСТ

Передмова ....................................................................................................................................5

Розділ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДМНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Т. А. Латковська
Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку Української держави...........9

Б. А. Кормич
Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні................................19

Читать полностью

Том XI

E-mail Печать

Завантажити у форматі .pdf

ЗМІСТ

Передмова ....................................................................................................................................5

Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

С. В. Кивалов
«Дисфункции» национальных правовых систем в контексте
реформирования Европейского суда по правам человека ................................................9

В. В. Завальнюк
Принцип антропології права у теоретико-правових дослідженнях сучасності.............19

Читать полностью

Том Х

E-mail Печать

Завантажити у форматі .pdf

ЗМІСТ

Розділ 1. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

С. В. Ківалов
Виборчий спір як різновид публічно-правового спору.......................................................7

В. В. Завальнюк
Соматичні права людини з позицій юридичної антропології...........................................20

Читать полностью

Том IX

E-mail Печать

Завантажити у форматі .pdf

ЗМІСТ

С. В. Ківалов
Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби
в органах прокуратури..........................................................................................................5

М. П. Орзіх
Конституційна модернізація та реформування в Україні................................................21

Читать полностью

Том VIII

E-mail Печать

ЗМІСТ

Завантажити у форматі .pdf

С. В. Ківалов
Правова природа спорів щодо проходження публічної служби в Україні.....................5

А. П. Овчинникова
Сумерки культуры и гуманитарное знание......................................................................17

Читать полностью
Главная