Новини науки

Новини науки

У Національному університеті «Одеська юридична академія» вперше в Україні відбувся Міжнародний конгрес Європейського права

e-mail Друк

Міжнародний конгрес європейського права зібрав у форум-холі Національного університету «Одеська юридична академія» вчених, що працюють у сфері європейського та міжнародного права. Протягом двох днів представниками 26 вишів України, Європи та світу обговорювалися найактуальніші питання імплементації Угоди про Асоціацію, Brexit (вихід Великобританії з Європейського союзу) та подальшого розвитку відносин між Україною та Євросоюзом.

 Слід зазначити, що Форум такого рівня і спрямованості проводиться вперше в Україні і є одеською ініціативою. З пропозицією провести його виступила кафедра права Європейського союзу  Національного університету «Одеська юридична академія».  Відзначимо, що виш є членом Європейської асоціації університетів і Європейської організації публічного права.

Детальніше...

Студенти НУ «ОЮА» блискуче виступили на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук

e-mail Друк

Однією з найважливіших складових успішної діяльності університету є розвиток студентської науки, адже дуже часто саме студенти пропонують найоригінальніші рішення різних проблем, що стоять перед сучасною наукою. У Національному університеті «Одеська юридична академія» усвідомлюють усю важливість заохочення наукових досліджень серед студентів і всебічно підтримують студентські ініціативи на науковій ниві. Щорічно в університеті проводиться кілька десятків різних студентських наукових заходів - конференцій, симпозіумів, круглих столів, присвячених різним аспектам правової науки України. Студенти вже з першого курсу навчаються якісно писати наукові статті та тези, а тому не дивно, що серед студентів нашого університету багато переможців всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Детальніше...

Нове наукове фахове видання України з юридичних наук

e-mail Друк

Шановні колеги! 

Кафедра морського та митного права повідомляє, що відповідно до Наказу МОН України від 13 березня 2017 року № 374 юридичний науковий журнал "LEX PORTUS", заснований у 2016 році у Національному університеті "Одеська юридична академія", внесено до Переліку наукових фахових видань України. 

Офіційний сайт журналу: lexportus.net.ua

В Одеській Юракадемії відбулося чергове засідання Південного регіонального центру Національної академії Правових наук України

e-mail Друк

13 березня 2017 року стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося чергове засідання Південного регіонального центру Національної академії Правових наук України. Його провів керівник Центру академік Сергій Васильович Ківалов. На цей раз засідання було присвячене підготовці до участі в щорічних зборах членів Національної академії Правових наук України, яке відбудеться 16-17 березня в Харкові. На ньому буде розглянуто цілу низку важливих питань, які стосуються діяльності Національної академії Правових наук України. В рамках щорічних зборів НАПрН України планується представлення звіту Президії академії про діяльність за минулий рік; звіту про фінансову діяльність академії за цей період, а також затвердження плану науково-організаційної діяльності на наступний рік. В результаті обговорення проектів цих документів, членами Південного регіонального центру були сформульовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення діяльності академії в сучасних умовах.

Детальніше...

Вийшла друком монографія «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані»

e-mail Друк

Автори, які представляють кафедру кримінального права НУ «ОЮА», кафедру кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права НУ «ОЮА» та ряд інших вищих начальних закладів України, за участю ПРЦ НАПрН України, видали монографію «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані». Передмова академіка С.В. Ківалова. Відповідальні редактори О.В. Козаченко та Є.Л. Стрельцов. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 768 с.

В цій монографії досліджуються проблеми розвитку правової доктрини, нормативного визначення та практики застосування правового впливу в різних формах його існування на неправомірну поведінку. Монографія адресується усім категоріям юристів, хто цікавитеся розумінням цієї складної комплексної проблеми.

Видання присвячене 20-й річниці створення НУ «Одеська юридична академія».  

 

Науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРАВОВА УРБАНІСТИКА»

e-mail Друк

Як відомо, сучасні зміни в праві і державі відбуваються під впливом глобалізації, інформатизації та індивідуалізації суспільства, що викликає необхідність у використанні сучасної методології досліджень, в тому числі виходу за межі власне предмета юриспруденції до інших сфер і галузей соціального і гуманітарного знання, що якраз пов’язано з використанням міждисциплінарного підходу.

26 грудня 2016 року кафедра загальнотеоретичної юриспруденції національного університету «Одеська юридична академія» провела науково-практичну інтернет-конференцію «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРАВОВА УРБАНІСТИКА»

За результатами конференції планується видання збірки тез у лютому 2017 році.

 

Нові тренди науки кримінального права

e-mail Друк

27 грудня 2016 року у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася Науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ТА ПРАКТИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ». У конференції прийняли участь науковці та практичні працівники вищих навчальних закладів Дніпра, Івано-Франківська, Кременчука, Луганську, Львову, Одеси, Харкова, Херсонута ін. Серед них п’ять докторів наук, двадцять чотири кандидата наук, аспіранти та студенти юридичних вишів.

Учасники конференції на основі міждисциплінарного підходу зупинилися на актуальних питаннях сучасної теорії кримінального права, розглянули динамічні аспекти правореалізації та кваліфікації злочинів, недоліки законотворчого процесу та шляхи розвитку кримінально-правової доктрини України.

Матеріали конференції розміщено у університетському репозітарії  http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/6723

 

Сторінка 1 з 47

Новини Новини науки