Новини науки

Новини науки

Вийшла друком монографія «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані»

e-mail Друк

Автори, які представляють кафедру кримінального права НУ «ОЮА», кафедру кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права НУ «ОЮА» та ряд інших вищих начальних закладів України, за участю ПРЦ НАПрН України, видали монографію «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані». Передмова академіка С.В. Ківалова. Відповідальні редактори О.В. Козаченко та Є.Л. Стрельцов. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 768 с.

В цій монографії досліджуються проблеми розвитку правової доктрини, нормативного визначення та практики застосування правового впливу в різних формах його існування на неправомірну поведінку. Монографія адресується усім категоріям юристів, хто цікавитеся розумінням цієї складної комплексної проблеми.

Видання присвячене 20-й річниці створення НУ «Одеська юридична академія».  

 

Науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРАВОВА УРБАНІСТИКА»

e-mail Друк

Як відомо, сучасні зміни в праві і державі відбуваються під впливом глобалізації, інформатизації та індивідуалізації суспільства, що викликає необхідність у використанні сучасної методології досліджень, в тому числі виходу за межі власне предмета юриспруденції до інших сфер і галузей соціального і гуманітарного знання, що якраз пов’язано з використанням міждисциплінарного підходу.

26 грудня 2016 року кафедра загальнотеоретичної юриспруденції національного університету «Одеська юридична академія» провела науково-практичну інтернет-конференцію «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРАВОВА УРБАНІСТИКА»

За результатами конференції планується видання збірки тез у лютому 2017 році.

 

Нові тренди науки кримінального права

e-mail Друк

27 грудня 2016 року у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася Науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ТА ПРАКТИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ». У конференції прийняли участь науковці та практичні працівники вищих навчальних закладів Дніпра, Івано-Франківська, Кременчука, Луганську, Львову, Одеси, Харкова, Херсонута ін. Серед них п’ять докторів наук, двадцять чотири кандидата наук, аспіранти та студенти юридичних вишів.

Учасники конференції на основі міждисциплінарного підходу зупинилися на актуальних питаннях сучасної теорії кримінального права, розглянули динамічні аспекти правореалізації та кваліфікації злочинів, недоліки законотворчого процесу та шляхи розвитку кримінально-правової доктрини України.

Матеріали конференції розміщено у університетському репозітарії  http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/6723

 

Воєнна безпека України - погляд вчених-юристів НУ ОЮА

e-mail Друк

Наші колеги: д.ю.н., проф. Є.Л. Стрельцов і к.ю.н, доц. П.П. Богуцькій, спільно з керівництвом Міністерства оборони і Національної гвардії України, підготували монографію «Є.Л.Стрельцов, С.Т.Полторак, Ю.В. Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцькій. Правові основи воєнної безпеки України. Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Львів: НАСВ, 2016. – 188 с.».

У монографії досліджуються поняття, ознаки та основні напрямки правового регулювання воєнної безпеки з урахуванням складного політичного та соціально-економічного сучасного розвитку української державності. Видання розраховане на більш глибоке розуміння правового виміру воєнної безпеки як складного міждисциплінарного інституту.

Це видання буде корисним науковцям та юристам, які спеціалізуються у сфері права, а також командирам та військовим начальниками, які виконують практичні завдання щодо забезпечення воєнної безпеки.

Vivat "пауерліфтерам" освіти і науки!

e-mail Друк

22 грудня виконалось би 80 років доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАПрН України, заслуженому юристу України С.С. Яценко.

З нагоди його пам’яті у ЮВУ опублікував свою статтю д.ю.н., проф. Є.Л. Стрельцов.

Багато в чому на прикладі проф. С.С. Яценко, в цій статті робиться спроба визначити дійсні показники якості діяльності освітян і науковців.  

 

 

Засідання постійно діючого методологічного семінару на тему: «Методологічні засади кримінально-правової протидії корупційним мережам в Україні»

e-mail Друк

13 грудня 2016 року в залі засідань вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» під головуванням професора Ю.М. Оборотова відбувся методологічний семінар на тему: «Методологічні засади кримінально-правової протидії корупційним мережам в Україні», доповідачем на якому виступив докторант кафедри кримінального права університету, кандидат юридичних наук, доцент Д.Г. Михайленко.

На семінарі були присутні аспіранти та молоді вчені НУ ОЮА, а також такі відомі вчені-представники Одеської школи права професори В. М. Дрьомін, В. О. Туляков, М. В. Афанасьєва, Н. А. Мирошниченко, О. С. Мельничук.

Під час доповіді порушувалися важливі проблеми сучасного кримінального права, зокрема: питання властивостей інституціоналізованої корупції, корупційних мереж в Україні, ефективності норм Кримінального закону, була окреслена концепція багаторубіжного механізму кримінально-правової протидії інституціоналізованій корупції в України.

Детальніше...

Міжнародна наукова конференція «Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи»

e-mail Друк

25 листопада 2016 року в стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася Міжнародна наукова конференція «Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи», організаторами якої стали кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства та Науково-освітній клуб кафедри «Єдність у різноманітті» Національного університету «Одеська юридична академія».

Панельні слухання Конференції проводилися в залі Музею рідкісної книги Національного університету «Одеська юридична академія», де учасники наукового заходу мали прекрасну можливість презентувати тези своїх досліджень.

Детальніше...

Сторінка 1 з 46

test
Новини Новини науки