Отчет о научной деятельности Южного регионального центра НАПрНУ

Отчет о научной деятельности Южного регионального центра НАПрНУ

Звіт про наукову діяльність за 2015 рік

E-mail Печать

Південний регіональний центр НАПрН України:
-  поштова адреса:вул. Піонерська, 7, оф. 8, Одеса, 65009, Україна
-  електрона адреса: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Центр видає фаховий журнал: «Вісник Південного регіонального центру Національної академії Правових наук України», якій виходить щоквартально. Журнал має свідоцтво про державну реєстрацію № 20641-10461Р від15.04.2014 р. та наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 року (додаток 13) включений до Переліку наукових фахових видань України. Сайт журналу: www.prc.com.ua За звітній період було надруковано чотири номери Вісника ПРЦ: №№ 2, 3, 4, 5

Докладніше

 

Звіт про наукову діяльність за 2014 рік

E-mail Печать

Наукова діяльність Південного регіонального центру (далі ПРЦ) НАПрН України у 2014 році відбувалась у відповідності до наукової теми «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів України»(наукова тема затверджена Президією НАПрН України 18 жовтня 2013 року, № 86/16).

За цей час діяльності Південного регіонального центру опубліковано 12 монографій, 18 підручників та навчальних посібників, 82 наукових статті та 69 тез наукових доповідей, написано 46 наукових рецензій, здійснено 28 наукових редагувань, прийнята участь у розробці проектів законів та інших нормативних актів – 70, підготовлено 38 наукових висновків щодо правозастосовної діяльності, обговорено 6 наукових доповідей за результатами наукових досліджень, прийнята участь в проведенні 6 наукових конференцій, членів центру відзначено 9 державними нагородами, почесними званнями, відомчими заохоченнями та ін.

Докладніше

Отчет о научной деятельности Южного регионального центра НАПрНУ