Персоналії кафедри

Персоналії кафедри

e-mail Друк

Мішина Наталя Вікторівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Освіта: вища юридична (юридичний факультет Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова), вища економічна (факультет підвищення кваліфікації Одеського державного економічного університету).

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Муніципальне управління в США і Великої Британії: порівняльно-правове дослідження».

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою:«Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження».

Детальніше...
e-mail Друк

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна - доктор юридичних наук, професор кафедри

Освіта: Одеська національна юридична академія (юрист) 2000 р., аспірантура Одеської національної юридичної академії 2004 р., докторантура Національного університету «Одеської юридичної академії».

Займається адвокатською практикою в сфері адміністративного та господарського судочинства, очолює Консультаційний центр виборчого права та електоральних технологій Національного університету «Одеська юридична академія».

Напрямки наукової діяльності: конституційне право, виборче право та процес, виборча інженерія та виборчі технології.

Детальніше...
e-mail Друк

Пережняк Борис Аркадійович – кандидат юридичних наук, професор, декан факультету заочного навчання № 2, професор кафедри

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1977 (юрист).

З 1977 р. працював на юридичному факультеті ОДУ ім. І.І. Мечникова асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри державного і адміністративного права. З 1988 р. – заступник декана юридичного факультету, з 1993 р. – декан факультету Державного будівництва і управління Юридичного інституту ОДУ ім. І.І. Мечникова. З грудня 1997 р. працює в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Детальніше...
e-mail Друк

Крусян Анжеліка Романівна - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту НУ ОЮА

Освіта: закінчила у 1991 р. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію юриста (диплом з відзнакою).

Працювала в органах прокуратури Одеської області (1991–1996 рр.).

Детальніше...
e-mail Друк

Бальцій Юрій Юрійович – доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

У 1998 році закінчив Одеську державну юридичну академію.

У 2001 році закінчив аспірантуру Одеської національної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правовий статус міського голови в Україні».

У 2010 році закінчив Інститут підготовки професійних суддів Одеської національної юридичної академії з відзнакою.

З 2010 року працює доцентом кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Детальніше...
e-mail Друк

Барський Вадим Рудольфович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта: в 1996 році закінчив з відзнакою Юридичний інститут Одеського державного університету за спеціальністю «правознавство».

В 1996 році вступив до аспірантури по кафедрі конституційного права Одеської державної юридичної академії. В червні 2000 рокуприймав участь у навчальній програмі COLPE «Порівняльне конституційне право» для молодих викладачів з колишнього СРСР і Монголії, яка відбувалась на базі Центральноєвропейського Університету (Будапешт, Угорщина). В листопаді 2000 року брав участь у навчальній програмі COLPE «Європейська система захисту прав людини» для молодих викладачів з колишнього СРСР і Монголії, яка відбулась на базі Центральноєвропейського Університету (Будапешт, Угорщина). З червня 2002 року по грудень 2003 року приймав участь у Проекті Tacis «Правові студії: Київ і окремі регіони» (EUROPEAID/111910/C/SV/UA). В вересні 2004 року приймав участь у XIV Міжнародній Літній Школі з прав людини (Варшава, Польща).

Детальніше...
e-mail Друк

Волкова Дарія Євгенівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри

Освіта: Одеська національна юридична академія, 2002 рік (юрист).

Місце роботи, посада: у 2002 році стала здобувачем кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії, здала кандидатські іспити. З 2005 року асистент кафедри конституційного права (за сумісництвом), з 2007 року асистент кафедри конституційного права (штатний працівник) Національного університету «Одеська юридична академія». У червні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Конституційне законодавство України про громадські організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами».

Детальніше...
e-mail Друк

Єзеров Альберт Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта: Одеська національна юридична академія, 2003 р. (магістр права). Навчався в аспірантурі на кафедрі конституційного права НУ «ОЮА» (2003 - 2007 рр.). У 2007 році захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом проф. Орзіха М.Ф. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2006 по 2008 роки рік – асистент, з 2008 року – доцент кафедри конституційного права НУ «ОЮА».

Детальніше...
e-mail Друк

Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри

Освіта: у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію і отримала диплом магістра права з відзнакою. У цьому ж році вступила до магістратури державної служби при Одеській національній юридичній академії і до заочної аспірантури. У 2005 році отримала диплом магістра державної служби з відзнакою. У цьому ж році була переведена в очну аспірантуру, яку закінчила в 2007 році.

З вересня 2007 року працює асистентом кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Напрямки діяльності: конституційне право України; муніципальне право України; місцеве самоврядування; інститути громадянського суспільства.

Детальніше...
e-mail Друк

Назарко Аркадій Тимофійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Освіта:Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (юрист), 1995 р.

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Міське самоврядування в Україні».

Місце роботи та посада: асистент кафедри державного та міжнародного права Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1995–1997 р.), асистент кафедри конституційного права Одеської державної юридичної академії – з 1997 р. (з 2010 р. – Національного університету «Одеська юридична академія»), доцент кафедри конституційного права – з 2016 р.

Детальніше...

Сторінка 1 з 2

Персоналії кафедри