Персоналії кафедри

Персоналії кафедри

e-mail Друк

Харитонова Олена Іванівна - доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою

У 2008 році Харитонова Олена Іванівна нагороджена знаком «Відмінник освіти України». У 2012 році Олену Іванівну було обрано член-кореспондентом Національної академії правових наук України. У 2013 році Указом Президента присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Харитонова Олена Іванівна має більше 300 наукових і науково-методичних праць. Серед них 3 одноособових монографії, 5 монографій у співавторстві, більше 30 навчальних посібників (у співавторстві, розділи у 22-х підручниках, інші наукові видання).

Основними напрямками наукових досліджень є теорія права інтелектуальної власності, правовідносини інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми корпоративного права.

Детальніше...
e-mail Друк

Петренко Володимир Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Випускник факультету цивільного права та підприємництва (2002 р.)

Суддя Київського районного суду м. Одеси.

У 1997 р. вступив до юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, який згодом був реорганізований в Одеську державну юридичну академію. У 2002 р. закінчив факультет цивільного права та підприємництва й отримав диплом магістра права із відзнакою (спеціальність — «Правознавство»).

Детальніше...
e-mail Друк

Мазуренко Світлана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

В 1985 році поступила в Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова на історичний факультет. З 1984 по 1992 рік працювала в Одеському державному університеті.

В 2001 році закінчила Одеську державну юридичну академію за спеціальністю: цивільне право та підприємство. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук на тему «Спадковий договір у цивільному праві України».

З жовтня 2004 року – доцент кафедри цивільного права, а з лютого 2008 року   - доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права. З 2005 року – заступник декана факультету заочного навчання № 2.

Детальніше...
e-mail Друк

Кирилюк Алла Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

У 2005 році закінчила факультет цивільної та господарської юстиції Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію магістра права.

У вересні 2005 року поступила на денну форму навчання до магістратури державної служби Одеської національної юридичної академії та закінчила у 2006 році отримавши кваліфікацію магістр права.

З червня 2006 року працювала у ТОВ науково-виробнича фірма «Хім агро» на посаді юрист-консульта.

Детальніше...
e-mail Друк

Ульянова Галина Олексіївна - доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри

У 2005 р. закінчила Одеську національну юридичну академію

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв’язку з рекламою» (спеціальність 12.00.03)

У2015 р. захистила докторську дисертацію «Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату» (спеціальність12.00.03).

Детальніше...
e-mail Друк

Кулініч Ольга Олексіївна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

Отримала вищу освіту за спеціальністю «правознавство» (кваліфікація «магістр права», диплом Одеської національної юридичної академії, 2004 р.), «інтелектуальна власність» (кваліфікація «професіонал з інтелектуальної власності», диплом ВСП «Інститут інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2012 р.)

Сфера наукових інтересів: особисті немайнові права; авторське право; захист права фізичної особи на власне зображення

 

e-mail Друк

Бигняк Александр Валентинович - доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

С 1999 по 2004 год учился в Одесской национальной юридической академии на факультете государственного управления. По окончанию которого получил полное высшее образование по специальности правоведение.

С октября 2004 года стационарно обучался в аспирантуре Одесской национальной юридической академии, которую досрочно окончил в 2007 году.

Детальніше...
e-mail Друк

Симонян Юлія Юрїївна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

У 1983 році поступила в Одеський університет ім. Мечнікова І.І. на фізичний факультет, який закінчила у 1987 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «фізик - напівпровідник» та здобула кваліфікацію фізик, викладач.

У 1998 році почала працювати старшим лаборантом на кафедрі підприємницького та комерційного права Одеської юридичної академії. Поступила у 2000 році на факультет післядипломної освіти Одеської юридичної академії, яку закінчила у 2003 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. З 2003 році працювала асистентом кафедри підприємницького та комерційного права за сумісництвом в Одеської юридичної академії та вела практичні заняття з курсу «Підприємницьке право».

Детальніше...
e-mail Друк

Сопілко Ганна Андріївна -  кандидат юридичних наук, асистент кафедри

Закінчила Одеську національну юридичну академію у 2010 р, кваліфікація – юрист. Асистент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА», к.ю.н., спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Зобов`язання в авторському праві».

 

e-mail Друк

Еннан Руслан Євгенович -  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

Вища освіта:

магістр права (Одеська національна юридична академія, спеціальність «Правознавство») 2006 р.;

магістр інтелектуальної власності (Київський університет економіки та права, спеціальність «Інтелектуальна власність») 2009 р.

Детальніше...
e-mail Друк

Бааджи Наталія Пилипівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

У 2006 році закінчила Одеську національну юридичну академію. З 2006 року асистент кафедри підприємницького та комерційного права, проводила практичні заняття з курсу «Підприємницьке право». У 2008 році в зв’язку з реорганізацією кафедри перейшла на кафедру права інтелектуальної власності та корпоративного права.

5 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня к.ю.н. за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: „Відшкодування шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав”.

Детальніше...

Сторінка 1 з 2

Персоналії кафедри