Добро пожаловать!

Анонсы

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Шановні студенти та співробітники! Поліцейська корпорація громадської безпеки запрошує до своїх лав

Шановні студенти та співробітники! Поліцейська корпорація громадської безпеки запрошує до своїх лав

Поліцейська корпорація громадської безпеки – це формування з охорони громадського порядку і державного кордону, створене членами Одеського регіонального осередку міжнародної громадської організації «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки» відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». В даному громадському формуванні...

26 Aug 2016

Attention! Competition for the Best Essay!

Attention! Competition for the Best Essay!

Preparatory department of the NU “OAL” invites all 2017 applicants to take part in the competition for the best essay on the topic: “Future Lawyer: what should it be?” Based on the results of the contest by three winners will be determined: First prize - free access...

19 Aug 2016

Підготовче відділення – доброзичливий помічник вступника!

Підготовче відділення – доброзичливий помічник вступника!

У сучасній системі освіти і науки України юридична наука набуває все більшої популярності. Її розвиток є дійсно важливим при розбудові демократичної держави. Перш за все, це виявляється у нагальності утвердження принципу верховенства права та законності в Україні. Найважливішим рухомим важелем у цьому процесі є вищі...

19 Aug 2016

Motivational Portrait of the Applicant – 2016

Motivational Portrait of the Applicant – 2016

Analytical note of survey on: «Motivational portrait of the applicant – 2016» Object of study: applicants of the National University “Odessa Academy of Law” Method: survey. Selection: simple probabilistic. Period of the study: 11.07.16 – 22.07.16   Learn about the survey

10 Aug 2016

Exhibition in Memory of Mark Orzikh

August 3, 2016 at the Museum of rare books of the National University "Odessa Academy of Law" opens an exhibition in memory of professor of constitutional law of NU "OAL", academician Mark Orzikh. We invite everyone to get acquainted with the exposition of the scientific...

02 Aug 2016

Куда поехать учиться?

На дворе июль, а это значит, что вступительная кампания в самом разгаре. Позади – напряжённая сдача ВНО, получение аттестата, прощание со школьной скамьёй и самый незабываемый выпускной. Впереди – поступление в вуз и первые самостоятельные шаги во взрослой жизни. Уже сегодня многие выпускники школ готовятся...

22 Jul 2016

Розпочалася реєстрація на нову англомовну магістерську програму "Міжнародне та європейське право"

Розпочалася реєстрація на нову англомовну магістерську програму

Національний університет “Одеська юридична академія”, Факультет міжнародно-правових відносин, Відділ міжнародних зв’язків з 2016 року розпочинають підготовку студентів на новій англомовній магістерській програмі за спеціальністю 081 “Право” “Міжнародне та європейське право”. Ця програма розроблена для студентів з юридичною освітою, які прагнуть продовжувати вивчати юриспруденцію на поглибленому рівні,...

14 Jul 2016

Admission Rules to PhD Program at National University “Odessa Academy of Law” in 2016

National University "Odessa Academy of Law" (hereinafter - the University) announces admission to PhD program in 2016-2017 academic years for full-time and distance learning in the field: 033 – Philosophy 052 – Political Sciences 081 – Law 082 – International Law Those applicants who have completed higher...

17 Jun 2016

Conclusions of the Expert Committee of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the Next Accreditation Examination of…

Conclusions of the Expert Committee of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the Next accreditation examination of training of master students 8.18010012 "Management of Innovation Activity" at the National University “Odessa Academy of Law” Conclusions of the Expert Committee

16 Jun 2016

Conclusion of the Expert Committee of the Ministry of Education and Science of Ukraine on Accreditation of the Field of…

The Conclusion of the Expert Committee of the Ministry of Education and Science of Ukraine on Accreditation of the Field of Knowledge 0301 "Social and Political Sciences" Specialty 8.03010401 "Political science (on spheres of political activity)", education and qualification level "Master" at the National University...

15 Jun 2016

EU Project Association4U Invites for Cooperation

EU Project Association4U Invites for Cooperation

EU Project Association4U (“Support to the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union”) invites graduate students, PhD students and academic staff of the National University “Odessa Academy of Law” to participate in the “Program of involvement of experts for the implementation...

23 Jun 2016

Висновок експертної комісії МОН України з проведення акредитаційної експертизи спеціальності 5,05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» напряму підготовки 0516 «Текстильна…

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи спеціальності 5,05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» напряму підготовки 0516 «Текстильна та легка промисловість» освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у Відокремленому структурному підрозділі «Одеське вище професійне училище сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія» Висновок...

14 Jun 2016

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", спеціальності 8.030101 "Соціологія за видами…

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", спеціальності 8.030101 "Соціологія за видами діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в Національному університеті "Одеська юридична академія". та додатки до нього у прикріплених файлах Висновок експертної комісіїДодатки до висновку  

11 Jun 2016

Model United Nations

Model United Nations

Who: Ukrainian youth (ages 15-18) What: Week-long camp to create a United Nations simulation When: August 10– 17 Where: ZATOKA, August 10th– 17th 2016, Odessa   Potential Global Issues:Human Rights, Sustainable Production and Consumption,and Anti–Corruption Four Phases:Research,Education,Debate and Deliberation, andTaking it Home Follow the link to apply today http://campmodelunukraine.com/ Contact information: campmodelunukraine@gmail.com

07 Jun 2016

Приглашаем на открытые городские курсы иностранних языков в НУ «ОЮА»

Приглашаем на открытые городские курсы иностранних языков в НУ «ОЮА»

В современном глобализированном мире знание иностранных языков - залог успешной карьеры и уверенности в завтрашнем дне. Человек, владеющий иностранными язиками, может более свободо выбирать профессию и род занятий, перед ним открыты перспективы работы в иностранных компаниях и международных организациях. Кроме того, знание иностранных языков даёт...

30 May 2016

Complex higher professional and technical school of the National University “Odessa Academy of Law” invites students

Complex higher professional and technical school of the National University “Odessa Academy of Law” invites students

Do you dream of success, beauty and fame? Complex higher professional and technical school of services of NU “OAL” invites 9 and 11 years school leavers for training (External Independent Testing Certificate is not required) Specialists are trained in the following fields: -         Tailor. Cutter: term of training...

26 May 2016

Second higher education - no worries!

Second higher education - no worries!

To date, social development and the latest technology have reached such a high level that one higher education is often insufficient. After all, in addition to specialized knowledge to build a successful career, knowledge of foreign languages, programming, bases of business, etc are needed. Second...

25 May 2016

Training Department of the National University "Odessa Academy of Law" invites those wishing to prepare for international English exams

Training Department of the National University

Today IELTS is the most popular test of English for study, work and living abroad. We offer you effective quality training to successfully complete this test. You are guaranteed: real improvement of English language skills; regular training tasks for the IELTS main forms: listening, reading, writing, and speaking; help in...

18 Apr 2016

Ministry of Education of the Slovak Republic grants scholarships for academic training and research projects

Ministry of Education of the Slovak Republic grants scholarships for academic training and research projects

The Ministry of Education of the Slovak Republic has announced a competition among Ukrainian students for a 10-month period of partial education at Slovakian higher educational institutions and for a 10-month period of training among Ukrainian doctoral students and post-graduates in order to collect material...

06 Apr 2016

Календар заходів НУ"ОЮА" на 2015-2016

test
Главная