Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"

Друк

Збірник наукових праць

Сторінка видання:www.naukovipraci.nuoua.od.ua

Рік заснування: 2002

Проблематика: актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні так і у країнах Європейського Союзу та світу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18900-7680 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.12.2003 № 1-05/10, від 06.10.2010 N 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Головний редактор: Афанасьєва М.В., д.ю.н., доцент.

Заступник головного редактора: Оборотов Ю.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України.

Відповідальний секретар: Гловюк І.В., к.ю.н., доцент.

Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Аракелян М.Р., к.ю.н., професор; Біла-Тіунова Л.Р., д.ю.н., професор; Дамірлі М.А., д.ю.н., професор; Додін Є.В., д.ю.н., професор;Дрьомін В.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Завальнюк В.В., к.ю.н., професор; Каракаш І.І., к.ю.н., професор; Подцерковний О.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Полянський Ю.Є., к.ю.н., професор; Тіщенко В.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Туляков В.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонов Є.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонова О.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Чанишева Г.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Гусейнов Л.Г., д.ю.н., професор; Маношин Ю., д.ю.н.

Контакти редакційної колегії:
вул. Піонерська, 2, каб. 1007, м. Одеса, 65009
тел.: +38 095 301 17 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Сайт: naukovipraci.nuoua.od.ua