Тема лекції: "Цивільно-процесуальні відносини (об'єкти, суб'єкти та зміст цивільно-процесуальних відносин)"

Печать
Лектор: Мінченко Раїса Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу