Академіки

Друк

Дійсними членами Академії (академіками) обираються вчені України, які зробили істотний особистий внесок у розвиток правової науки, її організацію, підготовку наукових юридичних кадрів і розбудову Української демократичної правової держави, мають, як правило, науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора.

Ківалов С.В.