Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та складання заліково-екзаменаційної сесії за індивідуальною відомістю

Печать