Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародне право» зі спеціальності 293 «Міжнародне право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національ

Печать