Друк

Додін Євген Васильович - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

1.  Додин Е. В.Административная деликтология : учеб. пособие / Е.В. Додин. – Одесса: Бахва, 1997. – 108 с.;
2.    Додин Е.В.Административная деликтология : Курс лекций / Е.В. Додин. – Одесса: Бахва, 1997. – 115 с.;

3.    Додин Е.В.Административная ответственность в свете Конституции Украины / Е.В. Додин // Юридический вестник. – 1997. – №3. – C.70-74;
4.    Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий: Учеб. пособие / Е.В. Додин. – Одесса: Юрид. л-ра, 1999. – 68 с.;
5.    Додин Е.В. Основы таможенного законодательства КНР / Е.В. Додин // Митна справа. – 2000. – №4. – C. 24-33;
6.    Додин Е.В. Рассмотрение судами дел о нарушении таможенных правил // Актуальні проблеми політики. – 2000. – Вип. 8. – C. 240-248;
7.    Додін Є.В. Спеціальні знання у митній справі / Є.В. Додін // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. ___. – С. 23 – 29;
8.    Додін Є.В. Санкціоноване втручання у сфері торгівельного мореплавства / Є.В. Додін, В.В. Серафімов. – О., Юридична литература, 2001. – 152 с.;
9.    Додин Е.В. Таможенные операции на морском транспорте / Е.В. Додин. – О., Юридична література, 2001. – 93 с.;
10.    Додін Є.В. Основи митного права Європейського співтовариства / Є.В. Додін // Митна справа. – 2002. – № 2. – С. 3-20;
11.    Додин Е.В. Специфика таможенных операций на морском, речном и паромном транспорте / Е.В. Додин // Митна справа. – 2002. –№ 6. – С. 13-20;
12.    Додин Е.В. Понятие, место и роль административно-правовых норм в правовой системе Украины / Е.В. Додин // Административное право на рубеже веков (межвузовский сборник научных трудов). – Екатеринбург, изд-во Уральского университета, 2003. – С. 108-118;
13.    Додін Є.В. Основні новели нового Митного кодексу України / Є.В. Додін // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – Вип. 18. – С. 459-462;
14.    Додін Є.В. Дія адміністративно-правової норми у часі, просторі за колом осіб / Є.В. Додін // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – Вип. 19. – С. 17-29;
15.    Додин Е.В. Предупреждение коррупции в деятельности таможенной службы / Е.В. Додин // Юридический вестник. – 2003. – № ____. – С. 90-102;
16.    Додин Е.В. Таможенный кодекс Украины 2002 г. / Е.В. Додин // Митна справа. – 2003. – № 3. – С. 10-13;
17.    Додин Е.В. Предупреждение коррупции в деятельности таможенной службы / Е.В. Додин // Митна справа. – 2003. – № 4. – С. 8 – 14;
18.    Додин Е.В. Функции и формы деятельности таможенных органов / Е.В. Додин // Митна справа. – 2003. – № 5. – С. 7-23;
19.    Додін Е.В. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: Загальна частина (глава 6, §2)  – К.: “Юридична думка” 2004 – 115-117 с.
20.    Додин Е.В. Административное право Украины. Учебник / Под общей ред. С.В. Кивалова. – проф. Додин Е.В. (гл. 2 (с. 33 - 63), 30 (с. 440 - 486). – Х.: “Одиссей” 2004.
21.    Додін Є.В. Експерт та спеціаліст в митній справі / Є.В. Додін. – О., Юридична література, 2004. – 78 с.;
22.    Додін Є.В. Особливості проведення експертизи  з деяких видів митних справ / Є.В. Додін // Митна справа. – 2004. – № 3. – С. 3-9;
23.    Додін Є.В. Правове регулювання статусу експерта та спеціаліста в митній справі / Є.В. Додін // Митна справа. – 2004. – № 2. – С. 3-14;
24.    Додін Є.В. Важливий крок до боротьби з корупцією в митних органах / Є.В. Додін // Митна справа. – 2004. – №1. – С. 12-13;
25.    Додін Є.В. Поняття та зміст митної справи України / Є.В. Додін // Митна справа. – 2004. – № 4. – С. 11-17;
26.    Додін Є.В. Правові основи митної справи України / Є.В. Додін // Митна справа. – 2004. – № 5. – С. 6-18;
27.    Додин Е.В. Организационно-правовое обеспечение таможенного дела в Украине / Е.В. Додин // Митна справа. – 2005. – № 1. – С. 3-9;
28.    Додін Є.В. Об’єктивна необхідність використання спеціальних знань в митній справі / Є.В. Додін // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 3-11;
29.    Додін Є.В. Спеціальні знання під час вирішення питань у митній справі / Є.В. Додін // Митна справа. – 2005. – № 3. – С. 3-7;
30.    Додин Е.В. Рамочные стандарты безопасности и упрощения глобальной торговли / Е.В. Додин // Митна справа. – 2005. – № 4. – С. 9-12;
31.    Додін Є.В. Зміна правової підстави відповідальності за порушення митних правил / Є.В. Додін // Митна справа. – 2006. – №2. – С. 3-7;
32.    Додин Е.В. Таможенная политика и таможенное право в Украине в историческом и новом контекстах / Е.В. Додин // Митна справа. – 2006. – №2. – С. 94-95;
33.    Додін Є.В. Нові напрями в науці митного права / Є.В. Додін // Митна справа. – 2006. – №1. – С. 91-96;
34.    Додин Е.В. Либерализованный режим таможенного контроля и оформления / Е.В. Додин // Митна справа. – 2006. – №3. – С. 3-11;
35.    Додін Є.В. Зміна правової підстави відповідальності за порушення митних правил / Є.В. Додін // Митна справа. – 2006. – №2. – С. 3-7;
36.    Додін Є. В. Аналіз сучасного етапу управління в митній службі та напрямків вивчення його досвіду / Є.В. Додін // Митна справа. – 2006. – № 4. – С. 102-103;
37.    Додін Є. В. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України / Є.В. Додін // Право України. – 2006. – № 8. – С. 110-115;
38.    Додін Є. В. Постанова Вищого адміністративного суду по справі за участю митного органу / Є.В. Додін // Митна справа. – 2006. – № 5. – С. 53-57;
39.    Додин Е.В. Эволюция правового института административной ответственности за нарушение таможенных правил в законодательстве Украины / Е.В. Додин // Полицейское право. – № 2(6). – 2006. – С. 46-50;
40.    Додин Е.В. Новый вид режима в таможенном деле Украины / Е.В. Додин // Журнал Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 6. – С. 59-65.
41.    Додин Е. В. Сборник научных трудов / Е.В. Додин. – Том. ІІ. – О.: Полиграф, 2007. – 408 с.
42.    Додін Є.В. Сучасна система та структура митних органів України: навч. Посібник / Є.В. Додін, О.П. Федотов. – Л.: Митна газета, 2007. – 184 с;
43.    Додін Є. В. Фактори, що впливають на формування митного законодавства України  М. Іліон 2007 с. 18-22 , 0, 16 д.а.
44.    Додин Е.В. Роль Конституционного суда ПМР в совершенствовании таможенного законодательства / Е.В. Додин // Вестник Конституционного суда ПМР. – 2007. – № 4. – С. 34-38;
45.    Додин Е.В. Основание административной ответственности / Е.В. Додин // Часопис адміністративістики. – 2007. – № 1. – С. 47-56;
46.    Додин Е.В. Оценка конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики конституционности отдельных положений Таможенного кодекса ПМР / Е.В. Додин // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 3-8;
47.    Додин Е.В. Необходимо искать новые пути, средства, методы и способы борьбы с контрабандой / Е.В. Додин // Митна справа. – 2007. – № 2. – С. 76-79;
48.    Додін Є.В. Адаптація законодавства України про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення митних правил до міжнародних митних правил норм та стандартів / Є.В. Додін // Митна справа. – 2008. – № 1. – С. 3-12;
49.    Додин Е.В. Современное положение категориального аппарата таможенного права и таможенно-правовой науки / Е.В. Додин // Митна справа. – 2008. – № 3. – С. 4-12;
50.    Додин Е.В. Влияние идей В.П. Колмакова о роли криминалистической идентификации на процесс оптимизации принятия решений в таможенном деле / Е.В. Додин // Митна справа. – 2008. – № 4. – С. 8-12;
51.    Додин Е.В. Замечания к Проекту Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины», подготовленный Государственной таможенной службой Украины /Е.В. Додин // Таможенная газета. – 2008. – № 5. – С. 2-4;
52.    Додін Є.В. Адаптація законодавства України про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення митних правил до міжнародних митних правил норм та стандартів / Є.В. Додін // Митна справа. – 2008. – № 1. – С. 3-12;
53.    Додин Е.В. Двусторонние соглашения Украины о торговом мореплавании: учеб. пособие / Е.В. Додин, С.А. Кузнецов, Т.В.Аверочкіна // под общ. ред. С.В. Кивалова. – Львов: «Сполом», 2009. – 380 с.;
54.    Додін Є.В. Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою: навчальний посібник / Є.В. Додін. – Львів: «Сполом», 2009. – 232 с.
55.    Додин Е.В. Сборник научных трудов. Т. ІV / Додин Евгений Васильевич/ Одес. нац. юрид. академия. – Львов: Сполом, 2010. – 256 с.
56.    Додін Є.В. Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою: Навчальний посібник., 2010. – 368 с.;
57.    Додин Е.В. Таможенный кодекс Таможенного союза (Евразийского экономического сообщества) // Митна справа. – 2010. - № 1. – С. 17-26;
58.    Додін Є.В. Митна злочинність: поняття та структура // Митна справа. – 2010. - № 3. – С. 17-33;
59.    Додін Є.В. Особливості термінології, яка використовується в організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил // Митна справа. – 2010. - № 5. – С. 6-11;
60.    Додін Є.В. Повноваження митних органів у протидії митній злочинності // Митна безпека (серія „Право”). – 2010. - № 1 – С. 43-54;
61.    Додін Є.В. Перше в Україні навчальне видання з галузевого законодавства ЄС // Митна справа. – 2010. - № 5. – С. 95-96;
62.    Додін Є.В. Специфіка проваджень у справах про адміністративні правопорушення на морському транспорті // Юридичний вісник. – 2010. - № 3. – С. 36-40;
63.    Додін Є.В. Митна злочинність: поняття та структура / Є.В. Додін // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 57. – С. 361-374;
64.    Додин Е.В. Использование опыта оперативно-розыскной работы Федеральной таможенной службы России для повышения эффективности деятельности таможенных органов Украины / Е.В. Додин // Митна справа. – 2011. – № 1. – Ч.1. – С. 5-7;
65.    Додін Є.В. Нова редакція Митного кодексу України: позиція науки / Є.В. Додін, Г.Л. Карпенко, Л.О. Копцева, І.В. Міщенко, В.В.Прокопенко // Митна справа. – 2011. – № 2. – Ч. 1. – С. 3-13.
66.    Додін Є.В. Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою та митними правопорушенями / Є.В. Додін // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3-26;
67.    Додін Є.В. Митні формальності на морському і річному транспорті: навч. Посібник / Є.В. Додін. – Львів : Галиц. вид. спілка, 2012. – 104 с.;
68.    Додін Є.В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи : навч. посібник / Є.В. Додін, В.В. Серафімов. – Львів: Галиц. вид. спілка, 2012. – 176 с.;
69.    Додін Є.В. Митні режими в Україні  навч. посібник / Є.В. Додін, П.А. Кравченко, І.В. Міщенко. – Одеса: Ліга-прес; Львів: Ліга-прес, 2012. – 132 с.;
70.    Додин Е. В. Сборник научных трудов. Т. VІ / Е.В. Додин. – Львов: Лига-пресс, 2012. – 384 с.;
71.    Додін Є.В. Систематизація митного законодавства сучасної України / Є. В. Додін // Митна справа. – 2012. – № 3. – С. 11-21;
72.    Додін Є.В. Міжнародне співробітництво з питань протидії порушенням митного законодавства / Є.В. Додін // Митна справа. – 2012. – № 4. – С. 152-162;
73.    Додін Є.В. Розвиток наук морського та митного права в Національному університеті «Одеська юридична академія» / Є.В. Додін // Митна справа. – 2012. – № 5. – С. 3-11;
74.    Додин Е. В. Сборник научных трудов. Т. VІІ / Е.В. Додин / Нац. Унив. «Одес. юрид. академія». – Львов : Лига-пресс, 2013. – 244 с.;
75.    Додін Є. В. Виникнення та становлення митного права в Україні / Є.В. Додін // Митна справа. – 2013. - № 1. – С. 10-15;
76.    Додін Є. В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності / Є.В. Додін // Митна справа. – 2013. – № 2. – С. 18-24;
77.    Додін Є. В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності / Є.В. Додін // Митна справа. – 2013. – № 3. – С. 22-30;
78.    Додін Є. В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності / Є.В. Додін // Митна справа. – 2013. – № 4. – С. 34-43;
79.    Додін Є. В. Санкції за порушення митних правил / Є.В. Додін // Митна справа. – 2013. – № 6. – С. 73-86;
80.    Додин Е. В. Сборник научных трудов. Т. VІІІ / Додин Евгений Васильевич / Нац. унив. «Одес. юрид. академія». – Львов : Лига-пресс, 2014. – 220 с.
81.  Додін Є.В. Митне право: навч.-метод. посiб. для студен. ф-ту заочного та вечірнього навч. / Є.В. Додін, Г.Л. Карпенко; НУ «ОЮА». – Одеса: Фенікс, 2015. – 50 с.
82. Додін Є.В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України: монографія / Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 166 с.