Друк

Іванов Денис Анатолійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

1. Іванов Д.А. Правова природа установчих актів Міжнародної організації установчих актів Міжнародної організації морського супутникового зв’язку: поняття та особливості // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22. – С. 521-525.
2. Иванов Д.А. Автоматическая Идентификационная Система как основопологающий фактор противодействия терроризму на море в Причерноморском регионе / Д.А. Іванов // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 21. – С. 67-75.

3. Іванов Д.А. Юридико-технінчнінорми у міжнародно-правових актах з безпекисудноплавства / Д.А. Іванов // Суспільство. Держава. Право: Наук.-практ. журн. – Одеса: ПП ”Фенікс”, 2004. – Вип. 4. – С. 47-50.
4. Іванов Д.А. Правоверегулюваннявикористаннясистеми глобального
мобільного (рухомого) супутниковогозв’язку на морських суднах / Д.А. Іванов // Митна справа – Львів: ТзОВ ”Митна газета”, 2005. – №. 2. – С. 99-105.
5. Іванов Д.А. Історія правового регулюваннявикористаннярадіозв’язку
для пошуку та рятування на морі / Д.А. Іванов // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 26. – С. 246-254.