Лагутіна Ірина Вікторівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Lagutina I. The implementation of the labour rights of employees in non-standart forms of employment / I. Lagutina // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – Vydání 1. – P. 172-177.

Lagutina I.V. Long working hours: trends and effects / I.V.Lagutina // Публічне право. – 2016. - № 2 (22). – С. 217-224.

Детальніше...

Чанишева Галія Інсафівна – доктор юридичних наук, професор кафедри

Актуальні проблеми теорії трудового прав та права соціального забезпечення: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. – Одеса: Фенікс, 2015. – 332 с.

Охорона материнства за трудовим законодавством України: монографія / Г.І. Чанишева, О.В. Пожарова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 200 с.

Детальніше...

Хуторян Наталія Миколаївна – професор кафедри, д.ю.н., професор

Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія /Н.Н. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2012. – 540 с.

Пенсійні правовідносини в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.П. Стадник, А.А. Ширант, М.М. Шумило; відп. ред. : Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2013. – 276 с.

Детальніше...

Тарасенко Вікторія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент 

Тарасенко В.С. Новели в призначенні допомог на дітей одиноким матерям // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Том 2. – О., 2015. – С.10-12.

Тарасенко В. С. Право людини на гідний життєвий рівень / В. С. Тарасенко // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 233-238.

Детальніше...

Сирота Іван Михайлович – кандидат юридичних наук, професор

Сирота И.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – Вид. восьме. – Х.: «Одіссей», 2010. – 408 с.

Сирота И.М. Основні напрямки модернізації солідарної пенсійної системи // Актуальні проблеми теорії трудового прав та права соціального забезпечення: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 229-248.

Детальніше...

Трюхан Оксана Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент 

Трюхан О.А. Справедливі умови праці як категорія трудового права / О.А. Трюхан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Вип. 6. – С. 45-51.

Трюхан О.А. Право на справедливі умови праці: міжнародно-правовий аспект // Альманах міжнародного права. - №14. – 2016. – С. 12-17.

Детальніше...

Щукін Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Щукин А.С. Поняття, види та форми зайнятості: загальнотеоретичний аспект / О.С. Щукін // Юридичний вісник. - № 3. – 2016. – С. 41-47.

Зайнятість та працевлаштування: навч.-метод. посібник / О.С. Щукін. – Одеса: Фенікс, 2016. – 412 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»)

Детальніше...

Андронова Вікторія Артурівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Андронова В.А. Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Юридичний вісник. – 2017. – № 2.

Андронова В.А. Юридична відповідальність платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Право і суспільство. – 2017. – №4. – С. 113-117.

Детальніше...

Бориченко Катерина Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Бориченко К.В. Поняття та форми захисту права на соціальне забезпечення / К.В. Бориченко // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 99-105.

Бориченко К.В. Способи захисту права на соціальне забезпечення / К.В. Бориченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск № 42. – С. 128-132.

Детальніше...

Гудзь Анна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Гудзь А.О. Юридична природа правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення / А.О. Гудзь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. - № 42. – С. 136-139.

Гудзь А.О. Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення / А.О. Гудзь // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017. – Вип. 1. (Т.2.). – С. 12-24.

Детальніше...