НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Глобальна програма ООН по реалізації Дохінской декларації «На шляху до формування культури законності» включає чотири конкретних і взаємопов'язаних компоненти:

зміцнення чесності і непідкупності судових органів і попередження корупції в системах правосуддя; сприяння реабілітації та соціальної інтеграції ув'язнених; попередження злочинності серед молоді за допомогою занять спортом; «Просвещение в сфері правосуддя», для розробки навчальних матеріалів та програм за темами, що стосуються кримінального правосуддя і попередження злочинності.

В рамках її здійснення черговою віхою стане проведення XIV Конгресу ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

Чотирнадцятий Конгрес Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочинності та кримінального правосуддя буде проходити з 20 по 27 квітня 2020 року в Кіото (Японія). Тема Конгресу «Активізація заходів попередження злочинності, кримінального правосуддя і забезпечення верховенства права: назустріч здійсненню Порядку денного ООН на період до 2030 року».

На Конгресі будуть делегаціями країн членів ООН будуть розглянуті ефективні заходи для вирішення різних питань, що стосуються попередження злочинності, зокрема: а) попередження злочинності на фактичній основі: статистичні дані, показники і оцінка на підтримку успішної практики; b) зниження рецидивізму: виявлення факторів ризику і розробка рішень; с) просвіта та мобілізація молоді як ключовий фактор сталого розвитку наших суспільств до злочинності; d) сучасні тенденції в області злочинності, останні зміни та нові рішення.

Крім представництва держав на вищому рівні, в діяльності Конгресу беруть участь і учасники академічної спільноти. Секретаріатом Конгресу в якості незалежного експерта ООН в рамках Чотирнадцятого Конгресу ООН запрошений проректор з міжнародних зв'язків Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Туляков В'ячеслав Олексійович. Це чергове визнання заслуг Одеської юридичної школи в розвитку сучасної науки.