НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

З 20 по 22 лютого 2020 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка в межах проекту Еразмус+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини»

(номер проекту: 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) розпочалася Міжнародна науково-технічна конференція «Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини».

В конференції приймають участь науковці закладів вищої освіти, наукових установ, працівники правоохоронних органів, суду, адвокатури, громадських організацій. Серед них взяли участь представники Національного університету «Одеська юридична академія» проректор з міжнародних зв’язків, професор Туляков В.О., доцент кафедри кримінального процесу Торбас О.О. та доцент кафедри кримінального процесу Степаненко А.С.

Конференція триватиме два дні та охоплюватиме такі напрями, як:

–       проблеми поглибленого вивчення кримінально-правових дисциплін;

–       сучасні методи в навчанні дисциплін кримінально-правового циклу;

–       проблеми реформування кримінального права;

–       реформування системи запобігання злочинності на сучасному етапі;

–       проблеми реформування кримінального процесуального права;

–       проблеми застосування криміналістичних знань у кримінальному провадженні.

Професор Туляков В.О. на засіданні виступив з доповіддю на тему «Цілі сталого розвитку, права людини та кримінальна юриспруденція».