Коропецкая Снежана Орестовна – ассистент кафедры, кандидат юридических наук

Коропецька С.О. Зразки, що відбираються для експертизи: їх юридична природа та сучасне розуміння // Право UA. 2015. № 3. С. 103–109.

Коропецька С.О. Способи фіксації біологічних зразків, відібраних для експертизи // Науковий вісник Дніпропетровського універ. внутр. справ: зб. наук. праць. 2015. № 4 (78). С. 397–400.

Коропецька С.О. Деякі питання щодо законодавчої регламентації, мети та підстав отримання біологічних зразків для експертизи // Данила Галицького. 2015. Вип. 12. С. 195–201.

Коропецкая С.О. Тактические особенности получения некоторых биологических образцов для экспертизы в уголовном производстве Украины // Legea si Viata. Decembrie 2015. С. 43–45.

Коропецька С.О. ДНК-аналіз та особливості відбирання для його проведення біологічних зразків // Порівяльно-аналітичне право: електронне наук. фахове видання юрид. фак.-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». № 5. 2015. С. 278–280 [Електронний ресурс] : режим доступу до журн. : www.pap.in.ua/5_2015/1.pdf.

Коропецька С.О. Щодо поняття зразків для проведення експертизи // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 24-25 квіт. 2015 р.). Івано-Франківськ: Івано-Франківський юрид. ін.-тут НУ «ОЮА», 2015. С. 100–105.

Коропецька С.О. Примусова природа отримання біологічних зразків для експертизи // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : Матеріали круглого столу (Одеса, 29 трав. 2015 р.). Одеса: НУ «ОЮА», 2015. С. 144–149.

Коропецька С.О. Організаційно-підготовчі дії слідчого при відбиранні зразків біологічного походження // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства: Матеріали круглого столу (Київ, 5 лист. 2015 р.). Київ: Держ. пеніт. служба України, Ін-т крим.-викон. служби, 2015. С. 156–159.

Коропецька С.О. Стан та основні напрями дослідження отримання зразків у кримінальному провадженні // Теоретичні і практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: Матеріали IV Всеукр. наук.- практ. семін. (Івано-Франківськ, 4 груд. 2015 р.). Івано-Франківськ: Івано- Франківський універ. ім. Короля Данила Галицького, 2015. С. 104–107.

Коропецька С.О. Відібрання зразків для експертизи як слідча дія // Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 25-26 груд. 2015 р. Запоріжжя: Запор. гром. орган. «Істина», 2015. С. 132–134.

Коропецька С.О. Отримання зразків для експертизи в контексті забезпечення прав людини // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства майбутнього: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15-16 січня 2016 р.). Дніпропетровськ: Громад. орг. «Правовий світ», 2016. С. 98–102.

Коропецька С.О., Кузишин Т. В. Отримання біологічних зразків для експертизи у кримінально-процесуальному законодавстві окремих країн Європи // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Кримінально-процесуальний кодекс України: сучасні проблеми застосування та перспективи удосконалення» (Івано-Франківськ, 28 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ. 2017. С. 38–42.

Дудич А.В., Коропецька С.О. Судово-експертна діяльність як об’єкт судової експертології // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 25 травня 2018 року). Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2018. С. 137-140.