Larysa Arkusha – Head of the Department, Doctor of Law, Professor

Arkusha L., Chipko N. METHODS OF COMMITTING AND INVESTIGATION OF FRAUDULENT MOTOR VEHICLE TRANSACTIONS.  Russian Law Journal. 2018;6(4):126-153. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-4-126-153 (SCOPUS) (https://www.russianlawjournal.org/jour/issue/view/23)

Larysa I. Arkusha, Iryna V. Hloviuk, Serhii V. Zavalniuk. Problems of counterfeiting medical products in Ukraine. Wiadomości Lekarskie. TOM LXXII, 2019, Nr 5 cz II, maj. p.1131-1136. Indexed in: PubMed/Medline, EBSCO, SCOPUS, Index Copernicus, Polish Medical Library (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education

Read more ...

Victor Dryomin – Professor of the Department, Doctor of Law, Professor

Дрьомін В.М. Діяльнісна методологія у вивченні злочинності. / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74 / Гол. ред..  С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014.

Дрьомін В.М. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор // Юридичний вісник. -  № 6. -  2014.

Read more ...

Tatyana Melnichuk – Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Docent

Мельничук Т.В. Криминологическая характеристика и особенности детерминации организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере / Татьяна Владимировна Мельничук / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с. – С. 135-161.

Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т.В. Мельничук. – О.: Фенікс, 2010. – 246 с.

Read more ...

Zhanna Mandrichenko – Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Docent

Кримінологія. Загальна частина : навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандриченко Ж.В., Мельничук Т.В.]. – О.: Фенікс, 2009. – 52 с.

Кримінологія. Особлива частина : навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандриченко Ж.В., та ін.]. / відп. ред. Дрьомін В.М. – О.: Фенікс, 2009. – 78 с.

Read more ...

Yulia Strelkovskaya – Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Docent

Маргинальные группы в структуре организованной преступности.Преступность и криминологические основы уголовной юстиции : монография / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] : под ред. В.Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.

Застосування концепції маргінальності в кримінології Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 25 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – С. 506-511.

Read more ...

Alena Marchuk – Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences

Марчук А.І. Практичні питання реалізації вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі / А.І. Марчук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 4. – С. 36-39.

Марчук А.І. Національні і міжнародні стандарти класифікації засуджених до позбавлення волі  / А.І. Марчук // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 55 / редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. Туляков В. О. – Одеса : Юридична література, 2010. – С. 520-525.

Read more ...

Svyatoslav Cherkasov – Associate Professor of the Department, PhD in Law

Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник/ Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. .- Одеса .: Фенікс, 2015.-148с.

Актуальные проблемы борьбы с пенитенциарной преступностью // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 14. – С. 144-148.

Read more ...

Viktor Tsitryak – Associate Professor of the Department, PhD in Law

Цитряк В.Я. Корупція та хабарництво: проблеми визначення та співвідношення понять / В.Я. Цитряк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 47/ редкол.: С В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 96-101.

Цитряк В.Я. Хабарництво: історико-правові аспекти соціального явища та протидії йому в Україні / В.Я. Цитряк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 55/ редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2010. – С. 587-591.

Read more ...

Natalia Fedchun – Associate Professor of the Department, PhD in Law

Кримінологія : підручник / за ред. Ю. Нікітіна, С. Денисова, Є. Стрельцова. – Х.: Право, 2018. – 416 с. (Федчун Н.О. – розд. 3.)

Федчун Н.О. Міжнародний характер злочинів проти безпеки мореплавства / Федчун Н.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – №2. – Херсон, – С.263-268.

Read more ...

Andrey Izovita – Associate Professor of the Department, PhD in Law

Ізовіта А.М. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються на земельному ринку / Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 60 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С. 139‑145.

Ізовіта А.М. Злочинність в сфері ринкового обігу земель як об’єкт кримінологічного вивчення / Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 59 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С. 145-152.

Read more ...
Page 1 of 2