З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 061 "Журналістика"
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: kolkutinav@ukr.net