Заява НУ "ОЮА"

Відомості про самооцінювання

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"

Навчальний план

Рецензії

Методичні рекомендації для експертів від відділу акредитації освітніх програм

Наказ №186-Е "Про призначення експертної групи"

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи А-19-0219-201

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Resultverify

Від 18.12.2019 №2072/1

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Протокол засідання галузевої експертної ради

Рішення про акредитацію освітньої програми "Публічне управління та адміністрування"