Учебная литература по научному направлению исследований и дисциплин кафедры представлена более чем двадцатью учебниками, пособиями и методическими разработками. Особо следует отметить такие издания как:

«Трудове право України. Практикум» (Третье издание, Чанышева Г.И., Додина Т.М., Щукин А.С., 2011р.),

«Державна соціальна допомога за законодавством України» (В.С. Тарасенко, 2012р.),

«Трудове право України» (учеб.-метод. пособие Г.И. Чанышева, Е.В. Краснов, И.В. Лагутина, 2013р.),

«Державна соціальна допомога» (В.С. Тарасенко, 2015р.),

«Захист прав у сфері соціального забезпечення» (Е.В. Краснов, Р.И. Чанышев, О.В. Пожарова, А.А. Медведь, М.И. Наньева, 2015р.),

«Пенсійне право» (И.М. Сирота, Л.И. Харитонова, В.С. Тарасенко, 2017р.),

«Медичне право» (Щукин О.С., Трюхан О.А., Гудзь А.А., Пожарова О.В., Наньева М.И., 2017р.),

«Охорона сім’ї та дитинства» (В.С. Тарасенко, 2018р.),

«Теоретичні та практичні проблеми міжнародного трудового права» (И.В. Лагутина, 2018р.),

«Трудове право та право соціального забезпечення» (Г.И. Чанышева, О.В. Корнилова, 2018р.),

«Соціальний захист окремих категорій осіб» (С.М. Волошина, О.С. Кайтанский, К.В. Бориченко, О.В. Корнилова, 2018р.),

«Недержавне соціальне забезпечення» (А.А. Гудзь, О.В. Корнилова, 2018р.),

«Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів» (В.С. Тарасенко, 2020р.),

«Охорона праці» (О.В. Пожарова, 2021р.).

По результатам научных исследований учеными кафедры опубликован ряд монографий:

«Право на інформацію за трудовим законодавством України» (Г.И. Чанышева, Р.И. Чанышев, 2012р.),

«Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України» (Г.И. Чанышева, Д.В. Примич, 2014р.),

«Особисті немайнові права працівників як суб’єктивні трудові права» (И.В. Лагутина под общ. ред. Г.И. Чанышевой, 2015р.),

«Право працівників на участь в управлінні організацією: поняття та форми реалізації» (О.А. Трюхан, под общ. ред. Г.И. Чанышевой, 2015р.),

«Охорона материнства за трудовим законодавством України» (Г.И. Чанышева, О.В. Пожарова, 2015р.),

«Деякі питання матеріальної відповідальності керівників юридичних осіб» (О.С. Щукин, под общ. ред. Г.И. Чанышевой, 2015р.),

«Правове регулювання індивідуальних трудових відносин» (Г.И. Чанышева, И.А. Рымар, 2016р.),

«Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей» (А.А. Медведь (А.А. Гудзь), 2016р.),

«Право людини на недержавне соціальне забезпечення за законодавством України» (колективна монографія Г.И. Чанышева, И.В. Лагутина, А.А. Медведь (А.А. Гудзь), 2018р.),

«Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист: проблеми теорії та практики» (К.В. Бориченко, 2019р.).

Ученые кафедры активно принимают участие во Всеукраинских и Международных научно-практических конференциях:

«Право на свободу об’єднання працівників та роботодавців за законодавством України» О.А. Трюхан, Международная научно-практическая конференция «Актуальні питання розвитку права та законодавства», 2015р.),

«Колективні трудові права працівників у системі трудових прав» (Г.И. Чанышева, Международная научно-практическая конференция «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє», 2017р.),

«Decent work is safe work» (И.В. Лагутина, VІ Всеукраинская научно-практическая конференция: Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2017р.),

«Види соціального захисту населення» (В.С. Тарасенко, VIІ Международная научно-практическая конференция «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення», 2017р.),

«Overcoming undeclared work as one of the fields of work of the state service of Ukraine on labour» (И.В. Лагутина, VIIІ Международная научно-практическая конференция «Сучасна університетська правова освіта і наук», 2018р.),

«Громадські роботи як форма соціальної підтримки безробітних» (О.А. Трюхан, ІХ Міжнародна конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери», 2018р.),

«Право на пенсійне забезпечення окремих категорій осіб» (В.С. Тарасенко, Х Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Правове забезпечення соціальної сфери», 2019р.),

«Правове регулювання надання медичної допомоги українцям за кордоном» (О.В. Корнилова, Международная научно-практическая конференция «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2019 р.),

«Проблемні питання охорони лікарської таємниці» (О.С. Щукин, научно-практическая заочная конференция «Правова система України в умовах новітніх викликів міжнародного порядку», 2020р.),

«Проблемні питання призначення допомоги по безробіттю на період карантину» (О.С. Щукин, «Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового розвитку в Україні», VIII Всеукраинская научно-практическая конференция, 2020р.),

«Місце громадського контролю у механізмі охорони права на соціальний захист» (К.В. Бориченко, Международная научно-практическая конференция «Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи», 2020р.),

«International standarts on non-state social security» (А.А. Гудзь, ХІ Международная научно-практическая конференция «Правове забезпечення соціальної сфери», 2020р.),

«Трудовий договір з дистанційним працівником: сучасний стан законодавства» (М.И. Наньева, Международная научно-практическая конференция «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення», 2020 р.).