ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАМ

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 053 "Психологія" за початковим рівнем вищої освіти,
просимо розглянути проєкт освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту до 16.07.2021р. на електронну адресу:
sociology1@onua.edu.ua