Студенти Івано-Франківського юридичного інституту проходять ознайомчі, виробничі, переддипломні практики і стажування відповідно до укладених угод між інститутом та органами Національної поліції в Івано-Франківській області, Івано-Франківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, судами міста і області, територіальними управліннями юстиції. В інституті також створенні умови для практичного закріплення отриманих знань, проходження практики та стажувань, з подальшим працевлаштуванням у провідних приватних юридичних компаніях області. У цьому ж напрямку Івано-Франківський юридичний інститут НУ «ОЮА» активно співпрацює з провідними нотаріусами та адвокатами.

Одним із головних показників навчальної, наукової та громадської роботи інституту є рівень працевлаштування студентів. Кваліфікована теоретична, практична та особистісна підготовка, спільно з престижним дипломом Національного університету «Одеська юридична академія», забезпечують молодим фахівцям перевагу при працевлаштуванні та дають можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці. Випускники Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» працюють у судах, Службі безпеки України, органах прокуратури, юстиції, національній поліції та інших правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, в громадських правозахисних організаціях, займаються адвокатською та нотаріальною практикою.

Студенти Івано-Франківського юридичного інституту беруть активну участь у культурно-масових та спортивних заходах міста, області, країни в цілому. В стінах інституту діють гуртки художньої самодіяльності різного творчого спрямування, вокальний ансамбль. Студенти беруть участь в танцювальних та інших художніх колективах Івано-Франківська та області.

Інститут активно займається організацією студентського дозвілля: організовуються концертні програми, присвячені Дню знань та посвяті у студенти, Дню юриста, Дню Академії, Дню 8-го Березня, врученню дипломів випускникам інституту. Доброю традицією стало урочисте вручення дипломів випускникам на сцені Івано-Франківської обласної філармонії, яке продовжується урочистостями за участю як відомих колективів міста і області, так і студентів інституту та коледжу, серед яких - володарі Гран-прі Міжнародних фестивалів, лауреати обласних та всеукраїнських творчих конкурсів.

В інституті регулярно проводяться дебатні заходи, відкриті пари за участю представників громадських організацій, спрямовані на пропаганду здорового способу життя та зміцнення сімейних цінностей. Студенти долучаються до організації міських та обласних культурно-масових заходів: «Молодь – нова еліта нації», «Молодь і влада», «Галицький бал», «Тиждень сім’ї на Прикарпатті» та ін.

Традиційним стало проведення інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» на Кубок президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова. За ініціативи та підтримки президента університету також впроваджена і активно реалізовується студентська програма обміну досвідом між структурними підрозділами Національного університету «Одеська юридична академія».

Інститут є учасником різних благодійних програм, зокрема щодо допомоги воїнам АТО, сиротам та дітям з особливими потребами. Кожного року студенти інституту допомагають дитячим будинкам міста в організації проведення свят для дітей-сиріт (День Святого Миколая, День захисту дітей). Також активом студентів організовуються благодійні заходи в підтримку хворих дітей, що потребують коштів на лікування.

Студенти інституту беруть активну участь у різноманітних спортивних змаганнях. Зокрема, в їх числі призери та учасники обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з боксу, кікбоксингу, тхеквондо, армреслінгу, баскетболу, футболу, тенісу та інших видів спорту. Серед них є майстри та кандидати у майстри спорту. Регулярно організовуються змагання серед студентів з настільного тенісу

Щорічно проводиться кубок інституту з футболу, в якому беруть участь команди всіх академічних груп і команда викладачів. Футбольна команда студентів «Юрист» бере участь у міських та обласних змаганнях. Усі спортсмени «Юриста» отримали посвідчення володарів першого спортивного розряду, якими обласна спортивна влада нагородила гравців команди за блискучі виступи у міських змаганнях – срібло чемпіонату Івано-Франківська та здобуття Кубку міста з футзалу в 2018 році.

Адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13

Телефон: (0342) 72-07-33, (0342) 72-07-51

E-mail: dekanat_if@onua.edu.ua

Facebook: facebook.com/pravoif

Instagram: instagram.com/nuoua__if

Графік роботи:
Пн. – Пт. 08.30 - 17.00

САВЧУК
Роман Михайлович
директор інституту
кандидат юридичних наук

Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією у м. Івано-Франківську розпочато у 2008 році на базі навчально-консультаційного центру, який на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 р. № 640 було реорганізовано в Івано-Франківський факультет.

З урахуванням потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та з метою підвищення рівня підготовки фахівців з вищою юридичною освітою, Івано-Франківський факультет відповідно до наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.06.2014 р. № 2267-5 реорганізовано в Прикарпатський юридичний інститут, який у вересні 2016 року змінив назву на Івано-Франківський юридичний інститут.

На сьогодні в Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 081 "Право" та 262 "Правоохоронна діяльність" і спеціалізаціями: "кримінальна юстиція", "судова та управлінська діяльність", "судово-прокурорська діяльність" та "правоохоронна та правозахисна діяльність". На підставі отриманого дозволу Міністерства оборони України студенти Івано-Франківського юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу на базі кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У структурі інституту функціонують п’ять кафедр (кафедра кримінального процесу та криміналістики; кафедра кримінального права та кримінології; кафедра цивільного та господарського права і процесу; кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права; кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін).

Для підготовки студентів в інституті сформовано високопрофесійний науково-педагогічний колектив. Понад 90% викладачів інституту є кандидатами та докторами наук, доцентами та професорами, які відомі своїми науковими досягненнями як в Україні, так і за її межами.

Одним із основних напрямів діяльності професорсько-викладацького складу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» є науково-дослідна робота. Формами наукової діяльності в ІФЮІ НУ «ОЮА» є: підготовка монографій, підручників, посібників, дисертацій, статтей, доповідей, рецензій і відгуків, пропозицій, висновків; проведення наукових семінарів, конференцій, конкурсів наукових робіт тощо.

На базі інституту виходить друком збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» – наукове фахове видання в галузі юриспруденції, в якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні та практичні працівники, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів.

Щорічно в Івано-Франківському юридичному інституті у рамках «тижня науки» проводяться звітні наукові конференції кафедр. У травні 2010 року започаткована нова форма наукової роботи – щорічна науково-практична конференція «Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми», яка з травня 2012 року набула статусу міжрегіональної, а з травня 2014 року – всеукраїнської. Починаючи з грудня 2011 року, в Івано-Франківському юридичному інституті проводиться щорічний науково-практичний семінар «Судова реформа в Україні». До участі у проведенні цих заходів залучаються науково-педагогічні працівники інституту, університету та інших вищих навчальних закладів, а також практичні працівники.

Для здійснення навчального процесу Івано-Франківський юридичний інститут НУ «ОЮА» володіє відповідною матеріально-технічною базою. Площа навчально-лабораторних приміщень становить понад 4 тис. кв.м. Інститут має у своєму розпорядженні навчальний корпус з власною територією, достатньою для потреб навчального закладу. Будівля зокрема включає 3 лекційні аудиторії на 140-150 студентів кожна, 3 – на 120-130 чоловік кожна, одну на 80 студентів, а також 25 аудиторій для проведення семінарських і практичних занять.

Сучасним технічним обладнанням оснащені комп’ютерний клас, криміналістична лабораторія, спеціалізована бібліотека з читальним залом. У наявності є стадіон та спортивний майданчик для занять з фізичного виховання. З метою забезпечення харчування працівників і студентів функціонує їдальня, діє кафетерій.