Чернявська Олена Валеріївна – старший викладач кафедри

ЧернявскаяЕ.В. О треугольнике Фреге в патентоведении/ Е.В. Чернявская // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2017. – №3/4 (35/36). – С.133-137.

Чернявська О.В. Керований перехід від наукових відкриттів до технологічних процесів та засобів їх здійснення / О.В. Чернявська // «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року) – К.: ФОП Кандиба Т.П. – 2018. – С.188-191.

Чернявская Е.В. О безопасности передачи технологических ноу-хау /Е.В. Чернявская // Безпека як правовий концепт : виступи учасників Всеукраїнської [науково-практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018 року). / відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. – К.: Видавництво Ліра-К. 2018. – С.163-166.