Для забезпечення навчального процесу у Миколаївському юридичному фаховому коледжі сформовано професійний науково-педагогічний колектив, в якому працюють кандидати наук, викладачі вищої, першої та другої категорій, вчителі – методисти.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється викладацьким складом трьох циклових комісій: загальноосвітніх, гуманітарних і правових дисциплін, які забезпечують якісну підготовку фахівців.

З метою підвищення правової культури та правової освіченості, застосування здобутих за період навчання теоретичних знань на практиці, студенти коледжу беруть активну участь у турнірах, конкурсах, заходах, спрямованих на підвищення рівня громадянської та правової культури.

Велика увага викладачів і студентів коледжу приділяється волонтерській роботі, участі студентів у благочинних акціях.

Формою самоорганізації студентів є студентська рада Миколаївського юридичного фахового коледжу - ефективний механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливість самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості. Члени студентської ради коледжу залучаються до планування роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових, спортивних заходів, дослідно-пошукової роботи, співпрацюють із адміністрацією коледжу з питань заохочення студентів за успіхи у навчальній та громадській роботі.

Миколаївський юридичний фаховий коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Право» за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб за денною формою навчання.

На перший курс коледж здійснює набір випускників, які мають базову середню освіту (9 класів) та успішно здали вступні іспити з правознавства (усно) та української мови (диктант).

На другий - третій курс приймаються випускники, які мають повну загальну середню освіту (11 класів) та успішно пройшли ЗНО: з української мови та літератури та з другого начального предмету на вибір (історія України, математика або іноземна мова).

Студенти коледжу за чотири роки навчання отримують диплом юриста фахового молодшого бакалавра та право продовжити навчання для здобуття диплому бакалавра права у Національному університеті «ОЮА» або у  Миколаївському інституті права з III курсу денного навчання або IV курсу заочного  навчання.

Фаховий молодший бакалавр  – юрист має право працювати в органах юстиції, судах, в органах внутрішніх справ, в митній та фіскальній службах, в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичних і кадрових службах підприємств, установ, організацій усіх форм власності і видів господарювання.

Випускники коледжу можуть займати такі посади: асистент референта, фахівець з питань зайнятості, юрисконсульт, архіваріус, радник, інспектор з кадрів, секретар правління, секретар судового засідання, секретар суду, секретар судової колегії, інспектор з виплати пенсій, інспектор з соціальної допомоги, спеціаліст органів РАГСу, юрист в банківських структурах та страхових компаніях.

Для вступу в коледж необхідні документи:

Копія документа, що посвідчує особу;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);

копія індивідуального податкового номеру;

копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 

копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

Студенти коледжу у процесі навчання користуються матеріально-технічною  базою, методичним і науковим забезпеченням Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія». На базі Коледжу створено спеціалізовані аудиторії: кабінет математики, фізики, астрономії; кабінет біології та хімії; кабінет філології; кабінет історії.

Важливу роль в навчально-виховному процесі відіграє високий рівень інформаційного забезпечення, використання новітніх комп’ютерних технологій.

Для комфортного навчання студенти коледжу мають у своєму розпорядженні: затишну бібліотеку, арсенал якої складає понад 40 тис. примірників з правових дисциплін і щороку поповнюється новими надбаннями юридичної і гуманітарної спрямованості, енциклопедіями, навчальною, методичною, науковою та освітньою літературою. До них належать праці відомих вчених – юристів, психологів, філософів, істориків, політологів. Бібліотека підключена до світової мережі Інтернет, електронної нормативної бази України, є членом Корпорації вузівських бібліотек м. Миколаєва

Також на території навчального закладу розташовується каплиця Святої Великомучениці Тетяни, де кожен бажаючий може задовольнити свої духовні потреби.

У вільний від занять час студенти відпочивають у зелених зонах, які є на території закладу: живі куточки з білками, павичами, фазанами, співучими птахами.

До послуг студентів є їдальня, де можна отримати повний раціон харчування за доступні кошти.

Студенти мають можливість проживати у гуртожитку, який розташований на території навчального закладу, з блоковим розташуванням житлових кімнат, з електричними плитами, водопостачанням гарячою водою. Всі іногородні студенти за бажанням забезпечуються місцями у гуртожитку.

Для фізичного і культурного розвитку  є спортивна зала з новітніми тренажерами, спортивний майданчик, діють спортивні секції та відомий серед студентських колективів Центр культури «Феміда», де талановиті студенти співають, танцюють, готують святкові виступи, весело проводять дозвілля. Наших студентів з центру «Феміда» радо вітають на свята у судах, прокуратурах, управліннях юстиції та інших установах.

У Миколаївському юридичному фаховому коледжі є все необхідне для здобуття професії юриста.

 

Адреса: Україна, 54038, м. Миколаїв,
вул. Генерала Карпенка, 18  
тел./факс: (0512) 40-86-54

muk@onua.edu.ua

Графік роботи:
понеділок – п’ятниця з 830до 1645 

ЄМЕЛЬЯНОВА
Людмила Василівна
директор коледжу
кандидат юридичних наук, доцент
відмінник освіти України

Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – коледж) є навчальним, навчально-методичним і виховним структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», суб’єктом освітньої діяльності без права юридичної особи, утворений з метою надання юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», розвитку правової науки та впровадження правової культури.

Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» - вищий навчальний заклад створений у 2013 році (наказ від 14.02.2013 року № 678-28).

Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створено на базі Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» згідно з п. 2 наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.11.2014 № 4471-26 «Про ліквідацію Відокремлених структурних підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія».