З метою сприяння подальшому комплексному розвитку правової науки, підвищення ефективності наукових досліджень в області права, координації діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів юридичного профілю в розробці наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку Південного регіону України, Указом Президента України № 635/2010 від 21 травня 2010 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» був створений Південний регіональний центр Національної академії правових наук України.

Діяльність Південного регіонального центру НАПрН України (далі ПРЦ), як складової структурної частини Національної академії правових наук України, поширюється на Південний регіон, до складу якого в даний час входять Кіровоградська, Миколаївська, Одеська і Херсонська області.

Сьогодні в складі ПРЦ працюють: академік С.В. Ківалов – голова, член-кор. Є.Л. Стрельцов – вчений секретар, член-кор. Ю.П. Аленін, чл.-кор. В.М. Дрьомін, чл.-кор. А.Ф. Крижанівський, чл.-кор. О.П. Подцерковний, чл.-кор. В.В. Тищенко, чл.-кор. В.О. Туляков, чл.-кор. О.І. Харитонова, чл.-кор. Є.О. Харитонов, чл.-кор. Г.І. Чанишева.

Південний регіональний центр НАПрН України з 2013 року розробляє наукову тему № 86/16 «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів України», затверджену Президією Національної академії правових наук 18 жовтня 2013 роки (ПРЦ - єдиний центр у складі НАПрНУ, який має затверджену наукову тему).

Починаючи з 2014 року Південний регіональний центр НАПрН України випускає фаховий науковий журнал «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України» (ПРЦ єдиний центр в складі НАПрН, якій має фаховий науковий журнал).

У 2017 році цей журнал включено до Index Copernicus (IC) - міжнародну наукометричними базу даних, що підкреслює високий рівень цього журналу.

В цілому свою діяльність ПРЦ здійснює в таких основних напрямках:

розвиток академічної правової науки;

участь в законопроектної (нормотворчої) роботі;

вдосконалення навчального процесу в вищих навчальних закладах Півдня України;

співробітництво, в тому числі, експертна оцінка та надання науково-практичних консультацій і співпрацю з органами влади, місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами та ін. ПРЦ також виконує замовлення зазначених структур з розробки основ державної наукової політики, проведення експертизи проектів державних рішень і програм ;

члени ПРЦ беруть участь в роботі Конституційної комісії, в науково-консультативних радах вищих судових і правоохоронних органів, вироблення узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України, розгляд проектів постанов цих органів, надають консультації по окремим категоріям справ.

В цілому, науковий потенціал ПРЦ спрямований сьогодні на вирішення нагальних першочергових завдань, що стоять перед Україною, її Південним регіоном в області права. Вчені – члени ПРЦ плідно працюють для зміцнення і розвитку незалежності нашої держави, розвитку правової науки, забезпечення законності, правопорядку, дбають про вдосконалення правової освіти в українському суспільстві.

Наш адреса:
650009, м. Одеса, вул. Академічна (Піонерська), 7, каб. 8.
E-mail: prc-aprnu@ukr.net

Керівник

Ківалов Сергій Васильович - академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

 

 

 

Вчений секретар

Стрельцов Євген Львович - вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії Правових наук України, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України

 

 

 

Академіки

Дійсними членами Академії (академіками) обираються вчені України, які внесли вагомий особистий внесок у розвиток правової науки, її організацію, підготовку наукових юридичних кадрів і розбудову Української демократичної правової держави, що мають, як правило, вчений ступінь доктора наук або вчене звання професора.

 

 

 

 

Члени-кореспонденти

Членами-кореспондентами Академії обираються вчені України, які зробили значний особистий внесок у розвиток правової науки, підготовку наукових кадрів і розбудову Української демократичної правової держави, мають науковий ступінь або вчене звання.

Аленін Ю.П. Дрьомін В.М. Крижанівський А.Ф. Подцерковный О.П.
       
Стрельцов Є.Л. Тищенко В.В. Туляков В.О. Харитонова О.І.
       
 
Харитонов Є.О. Чанышева Г.І.