На базі Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 р. № 1359, наказом Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 року № 89» від 07.04.2022 р. № 320 утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук строком на 3 роки.

Період повноважень спеціалізованої вченої ради – 07.04.2022-07.04.2025 рр.

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голова ради – д.ю.н., професор, академік Ківалов С. В.

Заступник голови – д.ю.н., професор Кормич Б. А.

Вчений секретар – д.ю.н., професор Біла-Тіунова Л. Р.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей (профіль ради):

12.00.02 – конституційне право, муніципальне право;

12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Згідно зі встановленими вимогами, дисертації та інші документи, пов’язані з захистом дисертації, публікуються у офіційному репозитарії eNUOLAIR.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» функціонувало чотири постійно діючі спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1012 від 22 вересня 2021 р. строк повноважень відповідних спеціалізованих вчених рад завершився 31 грудня 2021 р.

Згідно зі встановленими вимогами, дисертації, автореферати та відгуки опубліковані у репозитарії eNUOLAIR 

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор, академік Ківалов С. В.

Заступник – д.ю.н., професор Кормич Б. А.

Секретар – д.ю.н., професор Біла-Тіунова Л. Р.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.01 – теорія та історія держави та права, історія політичних та правових вчень;

12.00.02 – конституційне право, муніципальне право;

12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор Чанишева Г. І.

Заступник – д.ю.н., професор Харитонов Є. О.

Секретар – д.ю.н., професор Лагутіна І. В.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор Харитонова Т. Є.

Заступник – д.ю.н., професор Подцерковний О. П.

Секретар – д.ю.н., професор Ульянова Г. О.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

12.00.11 – міжнародне право;

12.00.12 – філософія права.

 

Спеціалізована вчена рада СРД 41.086.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор Тіщенко В. В.

Заступник – д.ю.н., професор Аркуша Л. І.

Секретар – к.ю.н., доцент Цехан Д. М.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.07. адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.